Повернутись в головне меню | на загальну інформацію

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

Інститут землеустрою

1994 р.

ПРОЕКТ

організації території Подільського Національного природного парку "Товтри"
435 с.

ЗМІСТ

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ:

Список виконавців:

Заступник директора інституту д.е.н. Добряк Д.С.

Головний інженер інституту к.е.н. Панчук О.Я.

Завідуючий відділом екології землекористування к.с.-г. наук Канаш О.П.

Начальник відділу технічного сприяння та землевпорядного проектування Леонець В.О.

Завідуючий відділом проблем землеустрою Юрченко А.Д.

Головний інженер проекту Шквир М.І.

Завідучий сектором к.ю.н. Будзілович І.С.

Провідний інженер Житний В.Г.

Провідний інженер Мельник О.В.

Інженер І категорії Переходнюк М.Г.

Інженер Зініна Т.В.