5.3.3. Сільське господарство.

     Сільське господарство є основною галуззю народного господарства на території парку. Виробничо-економічна структура представлена сільськогосподарськими підприємствами, в числі яких 78 селянських спілок і її радгоспів. Розміри їх коливаються по наявності в них угідь від 340 га до 5000 га, (таблиця 5.7).
     Структура посівних площ характерна для зони Лісостепу і близька до середньообласної. В селянських спілках питома вага зернових культур складає 49,0 % цукрових буряків 14,1 % кормових культур 36,9 %, а в радгоспах відповідно 47,0 %, 2,2 % і 35,1 %.
     Типоутворюючими галузями є зернові, буряківництво і скотарство,
     В залежності від рівня і інтенсивності розвитку названих галузей в зоні Подільського парку сформувалися такі виробничі типи господарств:

 • зерново-буряковий з розвиненим тваринництвом - 76,
 • скотарсько-овочівницький - /3/,
 • скотарсько-плодовий - 1,
 • по вирощуванню лікарських рослин - 1,
 • шовківницький /2/,
 • елітно-насінницький /2/,
 • з виробництва м’яса - 3,
 • з виробництва шерсті - 1,
 • з виробництва яєць і м’яса птиці - 2.
 • Рослинництво

       Зона Подільського парку характеризується розвиненим рослинництвом. Структура постійних площ типова для зони лісостепу, хоча тут культивуються і такі рослини, які не вирощуються в других місцях. В залежності від напрямку спеціалізації господарств, є деякі відмінності структури посівних площ в селянських спілках і радгоспах за рахунок збільшення в радгоспах в структурі посівів овочевих культур і лікарських рослин, окремих видів кормових культур.
       Структура посівних площ в селянських спілках і радгоспах є стабільною і з роками змінюється мало. Це пов'язано з тим, що прийнята структура відповідає системі сівозмін, включаючи і спеціалізовані господарства.
       На перспективу структура посівних площ змінюватися не буде, а перевага надаватиметься змінам в структурі самих груп.
       Наприклад в кормовій групі можна збільшити посіви багаторічних трав за рахунок однорічних і т.п.
       Виробництво і реалізація основних видів продукції рослинництва наведені в таблиці 5.8.
       Урожайність сільськогосподарських культур по роках не постійна часто залежить від погодних умов і характеризується такими показниками - таблиця 5.9.
       Перехід більшості господарств зони на інтенсивну технологію вирощування зернових, індустріальну технологію вирощування цукрових буряків і картоплі дозволили збільшити урожай зернових на 24,2 %, цукрових буряків на 32,5 %, картоплі 2 %.
       Але тут велика контрастність урожайності від 26,8 до 47 ц/га зерна і від 190 до 450 ц/га цукрових буряків.
       Буряківництво в зоні є однією з основних товарних галузей і розвивається в усіх селянських спілках і більшості радгоспах.
       Хоча урожайність цукрових буряків дещо підвищується, але в зв'язку з земельною реформою їх посівні площі зменшилися, отже виробництво їх і реалізація зменшилися. За рахунок якості сировини знизилася його собівартість. Питома вага цукрових буряків в посівах становить 14,2 %, а розміщення їх по господарствах коливається від 1,7 % до 18,8 %, в залежності від напрямку розвитку господарства.
       Овочівництво, картоплярство і плодівництво.
       Під овочевими культурами зайнято 1249 га, є три спеціалізованих господарства по вирощуванню овочів. Вони вирощують товарну про­дукцію для реалізації населення і як сировину для консервного заводу. Об'єм виробництва товарних овочів збільшився, включаючи і спеціалізовані господарства, але значно погіршився асортимент овочів.
       Для поліпшення стану виробництва овочів і забезпечення ними населення а заводи сировиною, треба провести ряд заходів.
       1. Передивитися структуру посівних площ овочевих культур.
       2. Розширити зрощені землі під овочами.
       3. Провести підбір овочевих культур, придатних для механізованого збору урожаю, перехід на інтенсивну технологію вирощування овочів. Треба збільшити площі закритого ґрунту і довести, наприклад: в Кам’янець-Подільському районі до 60 га.
       Під картоплею площі зменшилися, але реалізовано картоплі в 1993р. більше, ніж в 1992 р. за рахунок збільшення урожайності. На перспективу виробництво і реалізація картоплі, очевидна, лишаться на тому ж рівні, але треба підвищити рентабельність, знизити собівартість і створити належну матеріально-технічну базу для зберігання картоплі.
       Площі під плодовими насадженнями в господарствах зони зменшилися за рахунок викорчовування старих садів, а розширення площ в деяких спецгоспах не покрило розкорчовки.
       Даних площ для зони достатньо для виконання держзаказу по реалізації плодів і ягід, зле їх продуктивність низька, урожайність не перевищує 30 ц/га в самі кращі роки, а в багатьох господарствах виробництво плодів збиткове.
       Природноекономічні умови дозволяють на перспективу підвищити ефективність цієї галузі за рахунок дальшого поглиблення спеціалізації і інтенсифікації виробництва. В спецгоспах треба створювати базу для зберігання і переробки ягід, плодів.
       Так, в селянській спілці ім.Суворова Кам'янець-Подільського району введено в експлуатацію фруктосховище на 1,5 тис.т. Таке ж приміщення намічено побудувати в радгоспі ім.Суворова. Для переробки плодів на місці доцільно в селянській спілці ім.Суворова змонтувати лінію по виготовленню соку, що дозволить уникнути втрат перевозок і робити на закінчений продукт.

  Тваринництво

       За останні 20 років в тваринництві пройшли великі якісні зміни за рахунок поглиблення спеціалізації галузі. З числа глибоко спеціалізованих тваринницьких підприємств Кам'янець-Подільського району слід назвати колективні господарства "Україна" по вирощуванню і відгодівлі великої рогатої худоби, господарства ім.Дзержинського і "Весна" по відгодівлі свиней. На виробництві баранини і шерсті спеціалізується колективне господарство ім.Чапаєва. В районі функціонують птахорадгоспи "Гуменецький" та "Кам'янець-Подільський".
       В даний час в спеціалізованих господарствах зосереджено більше 20 % ВРХ, 47 % свиней, 50 % овець, практично все поголів'я птиці.
       В господарствах громадського сектору в розрахунку на 100 га. земельних угідь припадає: ВРХ - 87 гол., в т.ч. корів - 21, свиней 44, овець 15, птиці 333.
       Середньорічний надій молока від однієї корови становить 2016 кг, середня несучість в розрахунку на одну курку - несучку 169 шт. Середньодобовий приріст великої рогатої худоби 290 г., свиней 155 г.,
       В Чемеровецькому районі дорощуванням та відгодівлею великої рогатої худоби займаються в колективних господарствах: ім.Леніна, "Вільна Україна", "Чемеровецький" та агрофірмі "Україна". По відгодівлі свиней спеціалізуються господарства "Чорнянський" та "Кугаєвецький". Птицю вирощують в птахорадгоспі "Гусятинський".
       Як і в попередньому районі в спеціалізованих господарствах зосереджено більше 20 % ВРХ, 30 % свиней, 67 % птиці.
       В розрахунку на 100 га земельних угідь припадає: ВРХ 76 гол., в т.ч. корів 18, свиней 36, овець 15, птиці 302.
       Середньорічний надій молока від однієї корови 2571 кг, середня несучість на одну курку-несучку 112 шт. Середньодобовий приріст великої рогатої худоби 355 г, свиней 155 г.
       В зону Національного парку з Городоцького району входить 3 колективних господарства і смт.Сатанів. Серед них немає глибоко-спеціалізованих, а в даних господарствах на 100 га земель них угідь припадає: ВРХ 51 голова, в т.ч. корів 18, свиней 54, овець 7.
       Середньорічний надій молока від однієї корови становить 1838 кг, середньодобовий приріст великої рогатої худоби 434 г. свиней 233.
       Характеристика наявності поголів'я тваринництва та розрахунку галузей тваринництва подана в таблицях (5.10, 5.11, 5.12, 5.13).