5.3.1. Промисловість

     В теперішній час на території національного парку промисловість є другою по значенню галуззю народного господарства і спеціалізується, в основному, на переробці місцевої сільськогосподарської сировини, виробництву будівельних матеріалів, ремонту сільськогосподарської техніки. Перше місце по виробництву валової продукції на території парку займає харчова промисловість. Тери­торія парку має запаси різних корисних копалин, які служать сировиною виною для виробництва будівельних матеріалів, цукрової промисловості. На території парку значно розвинена гірничо-добувна промисло­вість, зв'язана з наявністю великих запасів вапняків.
     На території парку розміщено 44 промислових підприємств. Більшість з них розміщені в м.Кам'янець-Подільський, смт.Сатанів.
     Для задоволення потреб населення і народного господарства в цілому у виробах і продукції промисловості на ряді промислових підприємств проводиться реконструкція і модернізація.
     Перелік підприємств і їх потужність приводиться в таблиці 5.5.