5.2. Розселення, населення і трудові ресурси.

     На території, що передбачена для проектування Національного парку, в системі розселення (201 населений пункт) переважають сільські поселення - 97 % (196 сіл). Однак по чисельності населення питома вага мережі міських поселень, що представлена одним містом і чотирма селищами міського типу, складає майже 50 %.
     Чисельність населення, що проживає на цій території становить 261,9 тис. жителів, причому майже 77 % його зосереджено в Подністров'ї: тут же найвища густота населення (130 чол./кв.км) та густота поселенської мережі (8 пос./100 кв.км).
     На території Кам'янець-Подільського району, на 1.01.94 р. проживало 200,6 тис. чоловік, в тому числі: міського 58,8 % і сільського 41,2 % населення.
     Чисельність населення в працездатному віці в даний час 40,26тис. чоловік, з них 4,8 тис. чоловік тих, що навчаються і зайняті в особистому підсобному господарстві. Всього трудових ресурсів в даний час 89,67 тис. чоловік.
     В різних галузях народного господарства району працює 35,31 тис. чоловік, в сільському господарстві - 20,0 тис. чоловік -(56,5 %), в промисловості, на транспорті, будівництві і інших організаціях і установах - 5,1 тис. чоловік (14,5 %), за межами господарств працює 10,25 тис. чоловік (29 %). Це так звані маятникові мігранти, частина з яких працює в ближніх селах, решта - на різних промислових підприємствах м.Кам'янець-Подільського. В сфері обслуговування зайнято 4,36 тис. чоловік.
     На території Чемеровецького району на 1.01.94 р. проживала 54,4 тис. чоловік, з них 6,9 тис. чол. міського (12,7 %) і 47,5тис. чоловік сільського населення (87,3 %). Чисельність населення в працездатному віці на даний час 22,10 тис. чоловік.
     В господарствах Городоцького району, що входить в зону Подільського національного парку на 1.01.94 р. проживало 6,9 тис. чоловік, в тому числі - 2,2 тис. чоловік міського (31,9%) і 4,7 тис. чоловік (68,1 %) сільського населення. Чисельність населення в працездатному віці - 3,0 тис. чоловік.
     Показники чисельності населення та розселення в регіоні від­повідно до адміністративно-територіального поділу подані в таблиці 5.4.