11. Ефективність організації Подільського національного природного парку "Товтри"

     Екологічна, природоохоронна, соціальна ефективність створення природного парку "Товтри" очевидна. Найбільш складним являється визначення економічної ефективності, тому що вона повинна враховувати різноманітні, не тільки прямі, але і побічні ефекти.
     На даній стадії проектування уявляється достатнім визначити орієнтовну економічну ефективність утворення парку шляхом співставлення зв’язаних з цим:

 • народногосподарських збитків і додаткових затрат на будівництво і експлуатацію рекреаційних установ і об'єктів культурно-побутового обслуговування;
 • з додатковим прибутком від перебування відпочиваючих і туристів в парку.
 •      За даними Кам'янець - Подільського, Чемеровецького та Городоцького держлісгоспів щорічне зменшення товарної продукції від припинення рубок головного користування в межах території природного парку в цінах 1984 р. становить - 5,4 млн. крб.
       У витратну частину створення природного парку надходять наступні одноразові витрати:
 • на утворення межі рекреаційних установ - 563,5 млн. крб.
 • на будівництво житла для персоналу, обслуговуючого рекреаційні установи - 66,0 млн. крб.
 • на реконструкцію доріг - 335,0 млн. крб.
 • на будівництво об'єктів культурно-побутового обслуговування відпочиваючих - 84,5 млн. крб. /15 % від витрат на будівництво рекреаційних установ/.
 •      В підсумку одноразові витрати на утворення інфраструктури парку становлять - 1049 млн.крб. /табл.11.1/.
       Щорічні витрати на експлуатацію рекреаційних установ становлять 70 млн. крб. на рік.
       В цілому приведені щорічні витрати на будівництво і утримання рекреаційних установ розраховуються по наступній формулі:

  П = С + КЕ, де:

  П - приведені щорічні затрати;
  С - експлуатаційні щорічні витрати;
  К - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень, який для галузі невиробничої сфери становить приблизно 0,1;
  Е - одночасні витрати /капвкладення/ на будівництво рекреаційних установ.
       У нашому випадку приведені щорічні затрати становлять:

  П = 70 + 0,1 х 563,5 - 126,3 млн. крб.

       За даними фахівців з питань економіки кожний карбованець, який іде на охорону здоров'я трудящих, дозволяє одержати 1,5 карбован­ці доходу. Отже, середній доход, який можливо буде одержувати від перебування в парку відпочиваючих, в цілому за рік становить приблизно:

  126,3 х 1,5 = 189,45 млн. Крб.

       За підрахунками економістів експлуатаційні витрати, пов'язані з наданням послуг одному відпочиваючому в рекреаційних установах за день, становлять у середньому 7,5 карбованців, а виручка дорів­нює 10,5 карбованці. Таким чином, чистий доход дорівнює трьом кар­бованцям в день на кожного відпочиваючого, а сумарний щорічний доход може дорівнювати:

  52400 х 3 х 200 = 31,4 млн. крб.

       Економічна ефективність відтворення інфраструктури визначиться шляхом розрахунку строку окупності витрат по формулі:
            Е
  ------------------ = < 10 років, де
       Дп+Дк-П

  Е - одночасні витрати на утворення інфраструктури парку;
  Дп - чистий щорічний прибуток від надання послуг відпочиваючим;
  Дк - побічний щорічний прибуток від перебування відпочиваючих в парку;
  П - щорічні збитки народного господарства від припинення розробок головного користування.
       Таким чином, окупність витрат буде складати
            1049
  -------------------- = 4,9 років < 10 років,
  31,4 + 189,45 - 5,4
       Оскільки строк окупності менше 10 років, то утворення парку запропонованою інфраструктурою може бути визнано ефективним.  Мінiстерство лісового господарства України
  ДЕРЖАВНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ
  ОБ`ЄДНАННЯ «ХМЕЛЬНИЦЬКЛIС»
  280000, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 55
  телетайп 291242, тел. 6-84-15
  факс 6-84-96
  03-95 № 02/418
  ____від ________

  ВИСНОВОК

  державного лісогосподарського об'єднання "Хмельницькліс" по питанню вилучення земель держлісфонду для передачі їх в постійне користування дирекції Подільського націнального природного парку "Товтри"
       Загальна площа лісів держлiсфонду, які увійдуть до складу нацioнального парку - 26 тис .га , в т.ч.
  - по Кам'янець-Подільському держлісгоспу - 16566 га;
  - по Ярмолинецькому - 9454 га
       Лісові площі на цих територіях мають особливу екологічну та естетичну цінність. Вони представлені високопродуктивними деревостанами природного та культурного походження.
       Враховуючи наукову екологічну цінність, доцільність і необхідність створення Подільського національного природного парку ВО "Хмельницькліс" дає згоду на вилучення і передачу в користування дирекції парку 3015 гектарів земель зі всіма природними об'єктами, які знаходяться на території Кам'янець- Подільського держлісгоспу, в тому числі:
  По Подільському лісництву
  кв. 63-65 - 134 га
  кв. 62 - 98 га
  кв. 66 - 41 га
  кв. 68 - 85 га
  кв. 67 - 84 га
  кв. 61 - 112 га
       Всього: 554 га
  По Панівецькому лісництву
  кв. 36-37 - 82 га
  кв. 46 - 29 га
  кв. 39 - 69 га
  кв. 47 - 55 га
  кв. 40-41 - 97 га
  кв. 48 - 88 га
  кв. 42 - 94 га
  кв. 49-50 - 44 га
  кв. 43-45 - 204 га
       Всього: - 762 га
  По Староушицькому лісництву
  кв.24 - 65 га
  кв.35 - 55 га
  кв.25 - 105 га
  кв.34 - 48 га
  кв.26 - 96 га
  кв.48 - 76 га
  кв.27 - 73 га
  кв.46 - 42 га
  кв.40 - 96 га
  кв.45 - 81 га
  кв.39 - 43 га
  кв.44 - 85 га
  кв.38 - 66 га
  кв.43 - 87 га
  кв.37 - 46 га
  кв.42 - 57 га
  кв.36 - 115 га
  кв.41 - 139 га
       Всього: 1425 га
  По Циківському лісорозсаднику
  кв.9 - 50 га
  кв.17 - 78 га
  кв.10 - 65 га
  кв.20 - 81 га
       Всього: 274 га
       Всього по держлісгоспу 3015 га

       Державне лісогосподарське об'єднання "Хмельницькліс", враховуючи практичну діяльність існуючих національних парків, вважає, що вилучена з держлісфонду, на першому етапі, площа дасть змогу дирекції парку організувати господарську діяльність та наукову роботу у відповідності з його цілями і призначенням.

            О.Генерального директора         В.М.Хоптинець
  УКРАЇНА
  ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
  ВИКОНAВЧИЙ КОМІТЕТ
  280005, м.Хмельницький, майдан Незалежності, Будинок Рад, тел. 6-50-24, телефакс 6-11-65

  _______________ № ____________
  на №_________ від_____________

  ВИТЯГ

  з протоколу засідання координаційної ради сприяння організації Подільського національного природного парку при Хмельницькому облвиконкомі 24.ХІІ.1994 р.
  Присутні:
  заступник голови облвиконкому Овчарук А.О.,
  члени координаційної ради: Шмигований В.А., Козлов 3.О., Котюк О.Я., Хоптинець Б.М., Жаровський І.Б., Кльоц О.М.
  Від Київського інституту землеустрою УААН присутні:
  Юрченко А.Д. - зав.відділом проблем землеустрою,
  Леонець Б.О. - начальник відділу технічного сприяння і землевпорядного проектування,
  Житній В.Г. - працівник інституту.
       CЛУХАЛИ: "Про організацію Подільського національного природного парку "Товтри".
       Доповідач: Юрченко А.Д.
       Співдоповідач: Шмигований В.А.
       ВИСТУПИЛИ: Овчарук А.О., Хоптинець В.М., Козлов В.О., Леонець В.О., Котюк О.Я., Кльоц О.М.
       ВИРІШИЛИ:
  1. Схвалити принципові положення проекту організації території парку, розроблені інститутом землеустрою ХААН України.
  2. Виходячи з особливостей існуючого природокористування в межах парку погодитись з концепцією поетапного відновлення ландшафтів та ценотичної різноманітності природних комплексів, генетичного фонду рослинного і тваринного світу, а також здійснення на їх базі екологічної, освітньо-виховної, рекреаційної та лікувально-оздоровчої діяльності.
  3. Вважати першочерговим завданням розробку та виконання спеціальної програми поетапного скорочення добування мінеральної сировини в межах парку, зокрема, в Сатанівській курортній зоні, а також програми оптимізації в ході здійснення заходів земельної реформи землекористування, в т.ч. у сільськогосподарському виробництві з урахуванням особливостей охорони від забруднення запасів мінеральних вод, забезпечення прискорення розвитку рекреаційної та лікувально-оздоровчої діяльності.
  4. Просити Міністерство схорони навколишнього природного середовища України прискорено здійснити заходи щодо організації парку. Доручити держуправлінню охорони навколишнього природного середовища в 2-х місячний термін підготувати пропозиції щодо формування органів управління парку.

  Голова координаційної ради            В.Шмигований