4.3. Розвиток туризму.

     На території регіону, що передбачається для створення природного національного парку, наявність як унікальних рукотворних об'єктів так і неповторних природних комплексів, створили виняткові умови для розвитку туризму не тільки оздоровчого, але й пізнавального. Отже, основні чинники, що сприятимуть розвитку туризму і які необхідно враховувати при проектуванні туристських маршрутів: перш за все, це сприятливі природно-кліматичні умови, що створили Подільські товтри - унікальні витвори природи на південному заході лісостепової зони. Це найбільш підвищений район в усьому Подільському плато. Має нерівний, дуже хвилястий, еродо­ваний рельєф з великою кількістю балок. Широких плато тут майже не­ма. Вздовж річок схили круті, порізані діючими ярами. Така значна розчленованість території сприятиме розвиткові спортивного туризму. А наявність багатої рослинності і тваринного світу, карстових печер та джерел мінеральної води з широким спектром лікувальних властивостей свідчать, що на порівняно невеликій території зібрані всі кращі, найбільш виразні й різноманітні природні явища цієї місцевості. Це сприятиме різноплановому розвитку туризму, приваблюватиме туристів не тільки нашої держави, але зможе задовольнити смаки найбільш вибагливих зарубіжних туристів, оскільки є всі умови для створення пішохідних, автомобільних, кінних, лижних та інших видів маршрутів як на суходолі, так і долаючи водойми.
     Використання природних лікувальних чинників (зокрема мінеральні води, карстові печери і таке ін.), сприятимуть організації відпочинку і оздоровленню прибуваючих туристів.
     В регіоні збереглися в незміненому та малозміненому стані численні території зайняті археологічними, архітектурними та історико-культурними пам'ятками доби Київської Русі та періоду Національно-визвольної боротьби. Перелік цих об'єктів подано в таблиці 4.5. Однією з важливих умов, що сприятиме розвитку туризму є наявність сучасного транспортного сполучення: центральна залізнична магістраль, розвинена мережа автомобільних доріг, перспектива проходження з заходу на схід через територію області міжнародної швидкісної авто­магістралі "Західна Європа - Київ", можливість приймати в Хмель­ницькому аеропорту сучасні реактивні літаки та перспективи його розширення для прийому повітряних лайнерів любого класу.