3.Природні умови території. Основні ландшафтоутворюючі фактори.

3.1.Фізико-географічне районування. Кліматичні умови.

     У відповідності до схеми фізико-географічного районування України, територія, на якій передбачається організація Національного природного парку "Товтри" розташована: в лісостеповій зоні, Західноукраїнській провінції, Західно-Подільській області, де природні умови сприяють розвитку рекреації і туризму. Територія парку включає Кам'янець-Подільський та Чемеровецький, а також частину Городоцького адміністративних районів. У відповідності до кліматичного районування ця територія знаходиться: в атлантико-континентальній області помірного поясу. Мікроклімат регіону формується на фоні загальних кліматичних умов під впливом особливостей рельєфу По­дільського та Товтрового кряжу.
     Особливості орографії та вигідне географічне положення території парку (пасмо невисоких гір, піднімаючись на 30-50 м над довкіллям, досягаючи абсолютних висот 350-400 м, з північного заходу на південний схід 90-кілометровим валом захищає регіон Серед­нього Придністров'я від переважаючих холодних північних вітрів), лісистість створюють в цій місцевості особливі мікрокліматичні умови, що благотворно впливають на кількість опадів та температурний режим. Захищаючи південну частину Хмельницької області від північних та північно-східних вітрів. Товтри сприяють більш м'якому термічному режиму "теплого" Поділля. Середня температура літнього сезону тут вище ніж в центральних районах області на 0,8°С, а його тривалість більша на 10 днів. Сума активних температур (вище 10°С) перевищує 2600°С. Особливо теплий мікроклімат у долині ріки Дністра й гирлових ділянках долин його лівих приток. Отже, Товтри відіграють кліматично-регулююче значення для регіону Подні­стров'я.
     Клімат цього регіону Хмельниччини помірно-континентальний з м'якою нестійкою зимою порівняно сухою весною (мало опадів в квітні місяці), дощовим літом та відносно сухою осінню. Проте в окремі роки буває і зима багатосніжна та холодна, пізня весна і осінь дощова. Максимальна температура повітря влітку досягає 36-38°С, а найнижча температура постає при надходженні в ці широти континентального арктичного повітря. Тоді абсолютний мінімум повітря досягає 31-35° морозу. Середня температура повітря найтеплішого місяця (липня) 18°-19°, а найхолоднішого (січня) - від -5° до -6°. Середня річна температура 7-8°. Середня річна кількість опадів становить 510-580 мм.
     Вітер протягом року переважає західного та північно-західного напрямків. Сильні вітри (більше 10 м на сек.) на території області спостерігаються рідко.
     Перехід від одного сезону до іншого, як правило, відбувається поступово і тому вказати на будь-які дати початку або кінця сезону можна лише умовно. Все ж основними характеристиками початку і кінця сезонів є дати переходу середньодобової температури повітря через певні межі. Наприклад, початок зими визначається переходом середньої добової температури повітря через -5° до більш низької, а кінець зими - при переході середньодобової температури через 11 і до більш високої. Між кінцем осені і початком зими, а також між кінцем зими і початком весни спостерігається передзимовий (40-45 днів) і передвесняний (30-35 днів) періоди з середньодобовою температурою повітря 0°, але вище -5°.
     Переважають на Хмельниччині порівняно м`які зими з нестійким сніговим покривом, частими відлигами. Із трьох зимових місяців самий теплий грудень (1,9-2,6° морозу), самий холодний - січень (4,9-5,7°нижче нуля), до нього близький лютий (3,5-4,7° морозу). Слід відмітити, що на півдні області дещо тепліше ніж на півночі в середньому 0,5-1,2°. Протягом зими переважає похмура погода з частим випаданням слабких опадів. Земля промерзає здебільшого до 50-60 см, інколи 90-100 см. Максимальна глибина промерзання ґрунту 107 см. Процеси льодоутворення починаються наприкінці листопаду. Льодостав встановлюється в другій половині грудня. Найбільша товщина льоду буває до 30-40 см.
     Перехід від зимового режиму погоди до літнього в області відбувається в середині березня, в південних районах - на 2-3 дні раніше, коли середньодобова температура повітря переходить через 0° до більш високих значень. Звичайно в окремі роки бувають значні відхилення в ту чи іншу сторону.
     Весна в середньому триває 2-2,5 місяці. Тривалість періоду з температурою вище 0° становить 257-265 діб.
     Середня дата останнього заморозку весною на півдні області приходиться на 19-22 квітня, на решті території - 24-30 квітня. У квітні в середньому зареєстровано 2-5 днів з суховіями. Макси­мально таких днів у квітні буває на півночі області до 9°, на півдні - до 12°.
     За початок літнього сезону прийнята дата переходу середньо­добової температури повітря через 15°. Згідно даних багаторічних спостережень літо на півдні області настає 23 травня, в централь­них та північних районах - 27-30 травня і триває до першої декади вересня.
     Літо на Хмельниччині помірно тепле, лише в окремі дні се­редньодобова температура дорівнює 20° і вище. Таких днів за літній період буває мало: в середньому 23 на півночі і до 36 днів на півдні області. В теплі роки в південних районах нараховується 65-70 таких днів, але це буває один раз в 25 років. Характерною рисою літнього сезону області є те, що на зміну теплій погоді і переважно сухій, часто приходять періоди, інколи тривалістю до двох тижнів, з холодною (температурний режим близько 10°) дощовою погодою. Часто це буває в кінці червня та першій декаді липня.
     Опади влітку носять переважно зливовий характер. Їх кількість порівняно з зимовими місяцями збільшується втричі. Середня кількість з опадами за кожен літній місяць коливається в межах 12-14. Досить часто зливи супроводжуються грозами, супутником яких є град. Часті сильні літні зливи обумовлюють водну ерозію ґрунтів, при­чиняють сільському господарству значні збитки.
     Літом інколи бувають і суховії. Засушливих днів на протязі вегетаційного періоду на півдні Хмельниччини буває на півдні області до 38.
     Початком осіннього сезону прийнято вважати перехід середньо­добової температури повітря через +10° до нижчих температур.
     Теплий передосінній період триває 24-25 днів, середньодобова температура повітря утримується в межах 10-15°.
     Осінь закінчується в день переходу середньої добової темпе­ратури повітря через 0°, що спостерігається в осінні дні листопада в північній половині області і початок грудня - на півдні області.
     Подільський Державний національний природний парк "Товтри" буде розташований на території двох агрокліматичних районів. Більша частина площі його належить до "теплого Поділля і характеризується даними цього ж району, а решта площі його відноситься до Північного помірно теплого вологого агрокліматичного району і характеризується даними цього району:

  • південний теплий вологий район “тепле Поділля” – включає в себе майже весь Кам'янець-Подільський, Новоушицький, південну частину Чемеровецького і Дунаєвецького адміністративних районів. Його кліматичні умови характеризуються такими показниками: середня річна температура 7,5-7,9°0, сума температур за вегетаційний період, тривалість якого в середньому 163-167 днів - 2620-2680°С, величина гідротермічного коефі­цієнту (ГТК) 1,4, кількість опадів за вегетаційний період 428-430 мм, а за рік 576-690 мм, тривалість безморозного періоду 174-175 днів, стійкий сніговий покрив утворюється в третій декаді грудня, а руйнується в третій декаді лютого, середня висота снігового покриву 14-16 см;
  • північний помірно теплий вологий район до якого відносяться північна частина Чемеровецького та частина Городоцького адмі­ністративних районів, що входять до складу паркових територій. Цей район характеризується такими показниками: середня річна температура 6,9-7,0°С, сума температур за вегетаційний період, тривалість якого в середньому 155-156 днів - 2380-2440°С, величина гідротермічного коефіцієнту - 1,3-1,5, кількість опа­дів за вегетаційний період 421-461 мм, а за рік 579-629 мм, тривалість без морозного періоду 165 днів. Стійкий сніговий покрив утворюється в другій декаді грудня, а руйнується в третій декаді лютого і в першій пятиденці березня. Середня висота снігового покриву 13-15 см.