Логотип НППВ головне меню

Проект організації території 1994 р.

Проект організації території 2000 р.

Концепція розвитку НПП

Геологія

Флора

Фауна

Схеми кварталів

Положення про науково-технічну раду установи

Рішення науково-технічної ради установи

Проект організації та розвитку лісового господарства

Положення про поводження з твердими побутовими відходами

Літопис природи

Статті, публікації

Книги


Загальна інформація

Національний природний парк "Подільські Товтри" створений за Указом Президента України №474\96 від 27.06.96 р. з метою збереження, відтворення i раціонального використання природних ландшафтів Поділля з унікальними iсторико-культурними комплексами, які мають високе природоохоронне, естетичне, наукове, рекреаційне та оздоровче значення.

НПП "Подільські Товтри" є природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою загальнодержавного значення, діє на підставі "Положення..." і підпорядкований Міністерству охорони навколишнього природного середовища України.

Відповідно до Закону Украіни від 21.09.2000 року №1989-III Національний природний парк "Подільські Товтри" входить до Подільського регіону НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ.

Мікроклімат Кам'янецького Придністров'я формується Товтровим кряжем та каньйонами Дністра i його притокiв, тому тут створилися особливі умови для збереження рідкісних i реліктових рослин, серед яких більшість лікарських. Згідно даним науково-дослідних та контролюючих закладів, територія Пiвденно-Західного Поділля, в центрі якого знаходиться Кам'янець-Подільський, не потрапила в слідові зони суцільного зараження радіонуклідами внаслідок Чорнобильської катастрофи.

На території НПП знайдені великі запаси мінеральних вод (типу "Нафтуся", "Миргородська", "Мінська" та інші). Дебет таких джерел складає в середньому 60 куб.м. за добу.

На території Національного природного парку "Подільські Товтри" наявність як унікальних рукотворних об'єктів, так і неповторних природних комплексів створили виняткові умови для розвитку туризму не тільки оздоровчого, але й пізнавального (на території парку знаходиться під охороною 162 об'єкти природозаповідного фонду, серед яких є парки і садиби різного ступеня збереження і культурно-історичної цінності, росте 2977 видів, форм і сортів рослин з різних кліматичних зон, в тому числі дерев і кущів 521 вид, з деревно-чагарникової та трав'янистої флори - 395 видів плодових рослин, 620 видів тропічних, 111 видів корисних трав'янистих рослин місцевої та дикоростучої флори, 19 археологічних пам'яток, більше 302 історико-архітектурних пам'яток (в м. Кам'янці-Подільському знаходяться більше 200 об'єктів, в Кам'янець-Подільському районі - більше 63 об'єктів, в Чемеровецькому – більше 27 об'єктів, в Сатановському регіоні – більше 12 об'єктів).

На території Національного природного парку виділяються такі функціональні зони: заповідна зона; зона регульованої рекреації; зона стаціонарної рекреації; господарська зона. В цих зонах розташована 21 стаціонарна рекреаційна установа (санаторії, профілакторії, турбази, будинки відпочинку та інше), близько 160 промислових підприємств, колективні та iндивiдуальнi сільські господарства, які наносять шкоду природі. Тому основним завданням НПП є охорона природного різноманіття, створення організованих зон відпочинку та оздоровлення.

На території НПП ведеться виробництво екологічно чистих продуктів харчування i відповідно сировини.

В даний час ведеться підготовча робота по організації на території НПП "Подільські Товтри" вільної економічної зони, що створить сприятливі умови для подальшого розвитку Національного парку.

Багатство i рiзноманiтнiсть природних ресурсів та рекреаційні можливості нашого парку можуть бути основою для створення розвинутої мережі міжнародного туризму, мисливства та рибальства.

Адміністрація НПП "Подільські Товтри" знаходиться за адресою: Україна, 32301, Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, площа Польський ринок, 6.

Тел./факс: (03849) 51771, 51270, 24247
E-mail: