Вернуться в главное меню | на общую информацию

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМIЯ АГРАРНИХ НАУК

Iнститут землеустрою

1994 р.

ПРОЕКТ

організації території Подільського Національного природного парку "Толтры"
435 с.

ЗМIСТ

ГРАФIЧНI МАТЕРIАЛИ:

Список виконавців:

Заступник директора інституту д.е.н. Добряк Д.С.

Головний інженер інституту к.е.н. Панчук О.Я.

Завідуючий відділом екології землекористування к.с.-г. наук Канаш О.П.

Начальник відділу технічного сприяння та землевпорядного проектування Леонець В.О.

Завідуючий відділом проблем землеустрою Юрченко А.Д.

Головний інженер проекту Шквир М.І.

Завідучий сектором к.ю.н. Будзілович І.С.

Провідний інженер Житний В.Г.

Провідний інженер Мельник О.В.

Інженер І категорії Переходнюк М.Г.

Інженер Зініна Т.В.