У головне меню | на зміст | далі

12. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ
12.1. ЗВЕДЕНА ОРІЄНТОВНА ВАРТІСТЬ ТА МОЖЛИВІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

При розрахунку зведеної орієнтовної вартості організації НПП "Подільські Товтри" враховувана вартість будівництва установ лікування, відпочинку та туризму, установ і підприємств культурно-побутового обслуговування рекреантів, адміністративних та виробничих споруд парку, придбання засобів транспорту, зв'язку, протипожежного обладнання.
Розрахунки орієнтовної вартості окремих складових наведені в таблицях 10.1.1, 10.2.1, 10.3.1, 10.4.1, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 та 12.1.4.
Витрати на ведення лісового та рекреаційного господарства в опорному році склали 288245 грн. На кінець розрахункового строку ці витрати можуть досягти 3732 тис.грн., у т.ч. на кінець першого етапу - 1789,2 тис.грн. Витрати на утримання робітників НПП в опорному році році склали 7095 грн. На кінець розрахункового строку ці витрати можуть досягти 212,4 тис.грн. на рік, у тому числі на кінець першого етапу - 180,3 тис.грн. на рік. Фінансування капітальних та операційних затрат будуть здійснюватись із державного та місцевих бюджетів, інвесторами зацікавленими у розміщенні установ лікування, відпочинку та туризму в межах НПП, прибутків НПП від наукової, видавничої, рекреаційної менеджерської, дилерської та господарської діяльності.
Операційні витрати, а також витрати на утримання робітників НПП на придбання встановлених засобів транспорту, зв'язку та протипожежних засобів фінансування із держбюджету. Крім цього, будівництво адміністративних та виробничих споруд житлового фонду також здійснюватиметься за рахунок державного бюджету.
Дорожнє будівництво (реконструкція доріг) та інженерна підготовка території повинні виконуватись за рахунок місцевих бюджетів.
Будівництво рекреаційних установ та установ обслуговування будуть фінансувати держава і інвестори, зацікавлені в розміщенні цих об'єктів в межах НПП.
Прибутки НПП від наукової, рекреаційної, видавничої, менеджменту, дилерської та господарчої діяльності можуть використовуватись на розвиток транспортного парку, комп'ютерного забезпечення тощо.
При визначенні орієнтовної вартості реалізації проектних рішень використовуватись аналоги, розрахунки проведені у відповідних розділах проекту, показники ДБН IV-16-98, ч.ІІ, додаток 6 та Збірника нормативних документів 1999 р. (Індекс змін вартості підрядних робіт ринковий на 1999 р.); журнали "Панорама ринку" та "Бізнес", Сборник официальніх дрокументов и разїяснений "Ценообразование в строительстве" № 1, январь 2001 г. (Инпроект, Киев-2001 г.).

Таблиця 12.1.1. Орієнтовна вартість будівництва установ лікування, відпочинку, туризму, культурно-побутового обслуговування рекреантів


Таблиця 12.1.2. Відомість орієнтовних об'ємів та вартостей з інженерної підготовки території


Таблиця 12.1.3. Розміри дольової участі в розвитку системи інженерних мереж населених пунктів (в тис.грн.)


Таблиця 12.1.4. Зведена орієнтовна вартість передбачених у проекті заходів в цінах 2000 р.
т ис. грн.

У головне меню | на зміст | далі