У головне меню | на зміст | далі

10.3. ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ

За станом на 01.01.98 року на балансі НПП значаться персональний комп'ютер, факс модем, факс, вінчестер, програма "Норма", радіостанція (табл.10.3.2.).

Таблиця 10.3.1. Наявні матеріальні фонди в НПП "Подільські Товтри"

За період розрахункового строку планується для забезпечення робочих місць дирекції НПП та Староушицького, Кам'янець-Подільського, Чемерівецького підрозділів придбання засобів зв'язку, обчислювальної та оргтехніки.
Перелік та характеристика засобів зв'язку, обчислювальної та оргтехніки, яку планується придбати, наведені в табл.10.3.2.

Таблиця 10.3.2. Перелік засобів зв'язку та комп'ютерного забезпечення

У головне меню | на зміст | далі