У головне меню | на зміст | далі

12.2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСОБИ

Згідно в Указом Президента України про створення Національного природного парку "Подільські Товтри" призначені директор парку, розроблене та затверджене Положення про національний парк, здійснені організаційні заходи, які забезпечують його роботу, розроблений проект організації його території.
Згідно з Положенням про національний парк, директором парку за погодженням з Головним Управлінням національних природних парків і заповідної справи розроблена і затверджена Структура, заступники, штатний розклад та кошторис втрат.
Структура управління національного парку передбачає створення наукового відділу для проведення наукових досліджень природних комплексів по цілеспрямованій програмі та Науково-технічної Ради щодо розгляду найважливіших напрямків розвитку території та господарства природного парку.
Враховуючи, що природний парк є природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою і науково-дослідною установою, а проектні рішення направлені на створення умов виконання назначених напрямків, організаційні засоби здійснення проектних рішень повинні включати створення або коригування додаткових (структурних) підрозділів, які забезпечили б виконання основних Положень про національний парк.
Головною ланкою в системі організаційних засобів є визначення та формування посадового складу здатного ефективно та з достатньою повнотою виконувати наукові дослідження культурно-освітні, господарські, лісогосподарські роботи, здійснювати протипожежні заходи.
Крім цього в складі адміністрації парку повинен функціонувати підрозділ, який би вивчав попит на розміщення установ лікування, відпочинку та туризму, та визначав зацікавлених в інвестуванні будівництва приведених вище об'єктів, пропонував його реалізацію в місцях наведених у даному проекті.
Згідно з діючим штатним розкладом на 1999 рік в національному природному парку "Подільські Товтри" загальна штатна чисельність адміністративного та обслуговуючого персоналу складала 56,5 одиниць з місячним фондом заробітної плати 7095 грн.
За період розрахункового строку передбачається розвиток природоохоронної, наукової, рекреаційної, господарської та лісогосподарської діяльності; матеріально-технічної бази, збільшення території переданої в розпорядження парку.
Враховуючи це, пропонуємо ввести в штат парку посадові одиниці: головного механіка, ландшафтного архітектора, головного економіста, зав. лабораторією екомоніторінгу та маркетингу - старшого наукового співробітника, бібліотекаря музейних робітників, екскурсоводів, спеціоністів з екологічної освіти, інженера по переробці деревини, екологічного інспектора, водіїв, трактористів, машиніста екскаватора, капітанів-механіків катера та пожежного катера, пожежних сторожів, пожежних бійців, майстра столярного цеху, опалювачів тощо. Всього пропонується збільшити а кінець розрахункового строку посадових одиниць до 114,5 при збільшенні місячного фонду заробітної плати до 17703,0 грн. В тому числі на кінець першого етапу збільшити до 107,5 посадових одиниць і до 15053,0 грн. місячного фонду заробітної плати.
Проектний посадовий оклад та проектні посадові оклади наведені в табл.12.2.1.

Таблиця 12.2.1. Посадовий склад, встановлені та проектні посадові оклади, фонд заробітної плати НПП "Подільські Товтри"

У головне меню | на зміст | далі