У головне меню | на зміст | далі

8.2. ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПРИРОДОХОРОННИХ ЗАХОДІВ

Стратегічні напрями охорони, відтворення та раціонального використання природних ресурсів реалізуються через комплекс - функціональних, територіальних і техніко-технологічних заходів.
До функціональних заходів віднесено виділення територій національного парку для різних видів функціонального використання.
Згідно з Законом "Про природно-заповідний фонд України" в межах парку виділені: заповідна зона, зона стаціонарної рекреації, зона регульованої рекреації та господарська зона, що пов'язано з регулюванням раціонального природокористування, регулюванням рекреаційних навантажень на природні ресурси та навантаження на зони сільськогосподарського та іншого використання.
До територіальних заходів віднесено:

Важливим аспектом територіальних заходів є розробка програми та обґрунтування заходів по перерозподілу земель - екологічна стабілізація землекористування, скорочення площі агроландшафтів та збільшення до 40,5% долі природних територій в агроландшафтному середовищі.
Екологічна стабілізація паркового природокористування включає формування культурних ландшафтів, на які покладені рекреаційні та естетичні функції. Формування культурних ландшафтів передбачено перш за все в приміських зонах районних центрів та в зонах масового відпочинку.
Функціональною формою культурних ландшафтів виступають позаміську парки, лісопарки, спеціалізовані зони відпочинку.

У головне меню | на зміст | далі