У головне меню | на зміст | далі

8. ОХОРОНА ТА ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА ОБ'ЄКТІВ
8.1. НАПРЯМКИ ВІДТВОРЕННЯ КОРІННИХ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ

Загальновідомі причини екологічних бід Подністров'я: високоінтенсивне, нерегульоване і невідтворююче використання природних багатств Товтр різними виробництвами (цементний завод, кар'єри, інша місцева промисловість, сільськогосподарські об'єкти), поступове вимирання лівих приток Дністра - Мукші, Тернави, Тудениці, Смотрича, Ушиці і ін., різке збіднення видів рослинного і тваринного світу, порушення кліматичних умов в регіоні тощо.
Отже, процес природокористування в регіоні досить активний. За цих умов не викликає сумніву, що такі функції ландшафтних комплексів як ресурсовідновні, ресурсозберігаючі, інформаційні, естетичні та інші у значній мірі зруйновані. Тому необхідно орієнтуватись на гуманістичний принцип пріоритетності збереження середовищно-відтворювальних функцій ландшафтів. Для поліпшення екологічної ситуації необхідно в межах регіону врегулювати використання природних багатств, припинити екологічно небезпечне виробництво, налагодити технологічно нові та екологічно чисті процеси виробництва. Формування в цьому регіоні ППП "Подільські Товтри" буде сприяти зниженню рівня нищення рослинного покриву та фауни.
Відновлення саморегуляції природних процесів дозволить вирішити еколого-економічні проблеми, підняти статус курортологічних багатств і при цьому забезпечити населення сільськогосподарською продукцією і сировиною.
При організації території НПП враховані такі принципи: збереження і раціональне використання унікальних природних ресурсів Товтрового кряжу; р.Дністер з його припливами - Збруч, Жванчик, Смотрич, Тернава, Студениця, Ушиця і Калюс; мінеральних вод різноманітного хімічного складу і бальнеологічного призначення; неповторного тваринного та рослинного світу.
Охорона та відтворення природних комплексів передбачається відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України", базується на формуванні еколого-економічної системи природно-паркових комплексів, розвиток яких відповідає пріоритетним напрямам:

  1. екологічний аспект включає охорону цінних природних комплексів шляхом створення мереж, природоохоронних об'єктів, поліпшення екологічної безпеки людей, впровадження протиерозійних заходів, охорону земельних ресурсів, переробку промислових відходів, рекультивацію кар'єрів та відвалів, екологічний моніторинг, екологічне навчання населення, рекламу та ін.;
  2. рекреаційний - формування інфраструктури рекреаційного бізнесу на ринкових засадах з використанням бальнеологічних, кліматичних, туристичних ресурсів та об'єктів; створення мережі закладів стаціонарної та короткочасової рекреації в межах НПП;
  3. агропромисловий - формування сільськогосподарських об'єднань по вирощенню екологічно чистих продуктів харчування, лікарських трав, квітів та інших товарів для забезпечення туристів та місцевого населення з впровадженням заходів захисту землі від забруднення;
  4. лісогосподарський - підвищення лісистості, якості та стійкості лісів, впровадження біологічних методів боротьби з шкідниками, благоустрій шляхів, облаштування місць відпочинку, створення малих підприємств для випуску сувенірів та іншої продукції, поетапне закріплення лісів ДЛФ та інших користувачів (в першу чергу природно-заповідних об'єктів); у постійне користування НПП
  5. промисловий - освоєння нових технологій, які не забруднюють навколишнє середовище, випуск продуктів та товарів для туристів та місцевого населення;
  6. соціальний - повний розвиток мережі закладів соціальної сфери, матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоровя, освіти торгівлі, розвиток інженерної інфраструктури.

Основні напрями охорони та відтворення природних комплексів та об'єктів реалізується через систему природоохоронних заходів, які передбачаються виробничо-фінансовими планами та програмами.

У головне меню | на зміст | далі