У головне меню | на зміст | далі

7.3. ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Формування курортно-рекреаційної системи парку включає розробку планувальної структури території, яка складається з визначення:

Єдина планувальна структура парку створюється шляхом територіального об'єднання існуючих і нових курортів, місць відпочинку і туризму, розвинутих зон природного ландшафту, організації зручних транспортних зв'язків, туристичних маршрутів, централізації господарського та інженерного обслуговування.
При формуванні планувальної структури враховано:

Основний напрямок розвитку курортно-рекреаційного потенціалу парку - лікування, туризм, відпочинок - визначився на основі потенціалу природних ресурсів, а також розвиток промислового і сільськогосподарського виробництва з урахуванням потреб природного парку.
На формування планувальної структури безумовний вплив здійснюють перш за все природні фактори -ріки Дністер, Збруч, Смотрич та інші, більшість з яких (крім Дністра) мають напрямок з півночі на південь, а також мережа магістральних автодоріг загальнодержавного значення: Васильковичі - Порубне (через Хмельницький, Чернівці); Кам'янець-Подільський - Івано-Франківськ; Ярмолинці - Стара Ушиця та інші.
Наявність містобудівних і природних умов дозволяють сформувати лінійно-тупикову планувальну структуру парку, при якій лінійний розвиток вздовж Товтрської гряди доповнюється напівкільцевими чи тупиковими утворюваннями.
Головною транспортно-композиційною віссю парку визначається транспортний коридор, який перетинає територію парку з півночі на південь, а допоміжними осями - широтні (поперечні) транспортні зв'язки, які пронизують парк з заходу на схід, проходячи через районні адміністративні та господарчі центри.
На підставі умов містобудівного розвитку, розміщення найбільш цінних природних комплексів і об'єктів туризму, адміністративного ділення території в проекті визначені:
1) загальнопарковий рекреаційно-аміністративний центр епізодичного та повсякденного обслуговування туристів в м. Кам'янець-Подільському;
2) допоміжні центри періодичного та повсякденного обслуговування відпочиваючих в смт Чемерівці та Сатанові;
3) центри повсякденного обслуговування: в установах туризму, відпочинку та лікування, розташованих на туристичних маршрутах.
Транспортне сполучення центрів обслуговування здійснюється через систему існуючих доріг. Рівень та напрямки потоку відпочиваючих автотуристів, які відвідують парк, регулюються на інформаційно-розподільчих пунктах на в'їздах в парк, які розташовані на основних в'їздах в парк: в смт Сатанові, Кам'янець-Подільському, с.Жванці, Стара Ушиця та ін.
Рух транспортних засобів в межах парку дозволяється тільки по шляхах з твердим покриттям, пішохідних груп - по облаштованих маршрутах, зупинка туристів - тільки на зупинках з необхідним благоустроєм.
Доповнює планувальну структуру природно-рекреаційне районування території, основою якого є наявні природні і курортно-рекреаційні ресурси, мережа пам'яток історії та культури, транспортна мережа, тобто природні та містобудівні умови.
Рекреаційне районування спрямовано на формування більш-менш самодостатніх територіальних комплексів з можливою подальшою їх спеціалізацією та більш детальною організацією території.
Наявні природні ресурси та умови парку дають змогу виділити:

У головне меню | на зміст | далі