У головне меню | на зміст | далі

7.2. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ

В межах загальної території природного парку виділяються функціональне зони:

  1. заповідна зона,
  2. зона стаціонарної рекреації,
  3. зона регульованої рекреації,
  4. господарства зона.

Загальна площа парку 361316 га розподілена по визначеним функціональним зонам (табл.7.2.1).

Таблиця 7.2.1. Розподіл загальної площі парку по функціональним зонам

7.2.1. Заповідна зона - призначена для охорони та відтворення найцінніших природних комплексів та об'єктів, які мають наукову, пізнавальну та естетичну цінність. Режим зони визначається відповідно до вимог, встановлених до природних заповідників чинним законодавством. Згідно з цим в межах зони забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, яка суперечить призначенню або створює загрозу для природних комплексів та об'єктів.
Заповідна зона формується на основі об'єктів природно-заповідного фонду, які розміщені на території природного парку та створюють його основу.
На території парку виділені ряд природно-заповідних об'єктів загальнодержавного та місцевого значення:

Серед заповідних територій переважне значення займають Подільські Товтри - унікальне творення природи. В межах Товтрового кряжу по природних особливостей виділені Північні (Збаражські), Центральні (Гримайлівські) та Південні (Кам'янець-Подільські) Товтри.
Для кожної частини Товтр характерний особливий набір природно-заповідних територій. Так, в зоні Збаразьких Товтр поширені природно-заповідні об'єкти незначної площі. Серед існуючих пам'яток природи переважають геологічні.
В межах Гримайліських Товтр розташований державний заповідник "Медобори" (9455,0), ботанічний та ландшафтний заказники державного значення: "Сатанівська дача" (485,0), "Іванковецький" (976,0 га), "Івахновецький" (155,0 га), ботанічний заказник "Гора Сокіл" (56,0 га), одинадцять державних пам'яток природи.
В межах Кам'янець-Подільських Товтр знаходяться: ландшафтні заказники державного значення - ур. Совий яр (827,0 га), "Циківський" (290,0 га), "Кармалюкова гора" (765,0 га), ботанічний заказник місцевого значення "Товтри Вербецька" (9,3 га), сім державних пам'яток природи.
Природоохоронні об'єкти природно-заповідного фонду згруповані у відповідності приналежності, рівня та виду заповідності (табл.7.2.2).

Таблиця 7.2.2. Перелік природоохоронних об'єктів НПП (станом на 23.08.2001 р.)
П Е Р Е Л І К
природоохоронних об'єктів
Національного природного парку "ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ"
(станом на 13.09.2001 року)

Представлені в переліку природно-заповідні об'єкти Центральних та Південних Товтр формують базові елементи Товтрового природоохоронного поясу, доцільність створення якого обумовлена незначною загальною площею (45,6%) та кількістю (41,4%) по відношенню до аналогічних показників по області.
Частину природно - заповідних об'єктів пропонується передати НПП у постійне користування за період першого і другого етапів (до 2005 року) першої черги для створення екомережі. Перелік ПЗО наведений у таблиці 7.2.2а.

Таблиця 7.2.2а. Перелік природно-заповідних об'єктів, які пропонується передати НПП у постійне користування за період першого та другого етапу першої черги для створення екомережі.


В межах природного парку охороняються цінні природні комплекси, серед яких:

Значне місце серед цінних природних комплексів займають штучно-створені об'єкти - ботанічний сади, парки, лісопарки та ін. Серед них Кам.-Подільський ботанічний сад, заснований в 1930 році, міські та присадибні парки.
Об'єднання всіх охоронних територій та об'єктів в межах національного парку в єдину мережу буде сприяти більш доцільному вирішенню природоохоронних завдань.
В межах природоохоронних територій та об'єктів допускається: проведення робіт, передбачених планами відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами та заходів, щодо запобігання змін природних комплексів від антропогенного впливу; збереження та відновлення рослинного та тваринного світу; здійснення санітарних і протипожежних заходів, які не порушують режиму НПП; проведення освітньо-виховної екологічної роботи.
Перелік кварталів, включених до складу заповідної зони наведено в табл.7.2.3.

Таблиця 7.2.3. Перелік територій, віднесених до заповідної зони

7.2.2. Зона регульованої рекреації призначена для організації короткострокового відпочинку та оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих та пам'ятних місць, охорони природи.
В межах зони створюються та необхідним рівнем облаштовуються туристичні маршрути різного призначення та напрямку, екологічні стежки, маршрути водного туризму та ін.
В зоні регульованої рекреації забороняється:
" рубки лісу головного користування;
" промислове рибальство й мисливство;
" будівництво споруд, не пов'язаних з природоохоронною та рекреаційною діяльністю;
" використання шкідливих хімічних добрив;
" інша господарська діяльність, яка може генетично вплинути на стан природних комплексів та об'єктів заповідної зони.
Згідно з рішеннями проекту створення природного парку Хмельницької облдержадміністрації та інших зацікавлених сторін до складу зони регульованої рекреації включені землі Ярмолинецького, Кам.-Подільського, Новоушицького держлісгоспів загальною площею 11452,2 га (табл.7.2.4).

Таблиця 7.2.4. Перелік земель, які включені до зони регульованої рекреації НПП

7.2.3. Зона стаціонарної рекреації призначена для розміщення готелів, мотелів, кемпінгів, закладів лікування, довгострокового відпочинку та інших об'єктів обслуговування відвідувачів.
Стаціонарну рекреацію природного парку представляють рекреаційні заклади Придністровського курортно-рекреаційного регіону державного значення.
У відповідності до адміністративного районування в межах парку формуються:
В Городоцькому районі на основі Сатанівського рекреаційного комплексу, в який входять санаторії, пансіонати, санаторії-профілакторії та ін., бальнеологічного та оздоровчого профілю.
В Чемеровецькому районі - оздоровчі табори і бази відпочинку; в Кам'янець-Подільському районі - бази відпочинку, готелі, мотелі та інші заклади.
Загальна площа зони стаціонарної рекреації становить 173,5 га.
Доповненням до мережі закладів довгострокового відпочинку є ділянки садово-городніх товариств, загальною площею 420,5 га.
Розміщення садових ділянок визначено Схемою районного планування області. Значна їх частина розміщається вздовж р. Дністер, Смотрич: В Чемеровецькому районі садівницьке товариство "Дружба" займає площу 26,0 га, в Кам'янець-Подільському районі - 258,6 га, на землях колгоспів "Україна", "Незалежність" (табл.7.2.5).

Таблиця 7.2.5. Перелік колективних садів підприємств і організацій Кам'янець-Подільського району

7.2.4. Господарська зона - призначена для проведення господарської діяльності, виконання покладених на парк завдань. До складу господарської зони віднесені населені пункти, об'єкти промислового та комунального призначення парку, а також землі інших землевласників та землекористувачів, на яких господарська діяльність здійснюється з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
Із загальної площі 261,4 тис. га землі сільськогосподарського призначення складають понад 75%. Площа посівів займає 111809 га.
Значні за площею в господарській зоні займають території населених пунктів, кар'єрів, промислових підприємств, складів та ін.
Загальна площа господарської зони в загальному балансі територій природного парку складає 248086,5 га, або 94,9%, у т.ч. на закріплених на НПП у постійне користування - 77.5 га (2,5%).
Загальний розподіл території парку за функціональними зонами по адміністративним районах наведено в табл.7.2.6.
Розподіл землекористувачів і землевласників лісу по функціональних зонах наведено в табл.7.2.7.

Таблиця 7.2.6. Розподіл загальної площі парку за функціональними зонами (по адміністративним районам)

Таблиця 7.2.7. Розподіл загальної площі землекористувачів і землевласників лісу за основними категоріями земель

Таблиця 7.2.8. Розподіл загальної площі національного природного парку за функціональними зонами

У головне меню | на зміст | далі