У головне меню | на зміст | далі

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
7.1. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ ЗА ВИДАМИ ВИКОРИСТАННЯ

Розподіл території парку здійснюється з метою раціональної її організації, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів ата об'єктів.
Основою розподілу території являється Закон "Про природно-заповідний фонд України", за яким в межах природного парку виділяються території за функціональною ознакою.
Функціональне зонування виступає як просторове моделювання всього об'єкту, визначення режимів охорони та використання природних ресурсів.
Головним напрямком діяльності парку-природоохоронна, для чого створюється мережа об'єктів різного значення.
Виходячи із загальних рекреаційних потреб населення в межах парку можлива рекреаційна діяльність:

Тому однією з передумов організації території парку становить визначення його природоохоронних можливостей та рекреаційного профілю, які базуються на кількості, площі та значенні природоохоронних об'єктів, містобудівних особливостях території, якості природних ресурсів, наявності об'єктів історико-культурного значення та побутового обслуговування та ін.
Значні території відводяться для господарської діяльності.
Досягнення визначеної мети здійснюється виконанням послідовних, взаємопов'язаних планувальних рішень:

Об'єднання таким чином існуючих і нових місць відпочинку і туризму, створення розвинутих зон природного ландшафту з включенням до них лісів, природоохоронних об'єктів, мисливських господарств та інших збережених ландшафтів, організації зручних транспортних зв'язків та туристичних маршрутів надасть можливість сформувати єдину планувальну структуру території, а в її межах реалізувати поставлені перед парком завдання.
Вирішенню визначених перед парком завдань повинна сприяти: система розселення на території, розвиток промислового і сільськогосподарського виробництва, раціональне ведення лісового господарства та ін. При цьому їх діяльність повинна бути направлена на випуск продукції з урахуванням потреб розвитку рекреаційної галузі парку, здійснюватись в межах природоохоронного Законодавства.
Але однією в першочергових умов розробки рішень щодо організації його території, є визначення, обґрунтування та взаєморозміщення функціональних зон згідно з статтею 21 Закону "Про природно-заповідний фонд України.

У головне меню | на зміст | далі