У головне меню | на зміст | далі

6.5. ОБСЯГИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Існуюче використання природних ресурсів характеризується значною питомою вагою (56,6% від загальної території) сільськогосподарських земель, та їх розораністю (рілля складає 49,8%). Природоохоронні та рекреаційні території, офіційно відведені, займають найменшу (1,2%) частку.
Враховуючи призначення та роль національного природного парку в системі народного господарства, вже починаючи з першого етапу, пропонується узаконити та відвести в постійне його користування природоохоронні та рекреаційні території, вилучивши їх з господарського використання. Перелік територій, які пропонується передати парку у постійне користування, наведений у томі 2, додатку, табл. Д-8.
Очікуючи, що на кінець розрахункового строку частка заповідних та рекреаційних територій збільшиться до 8,5%, у т.ч. на кінець першого етапу до 8,2%. При цьому частка сільськогосподарських земель до 53,9% та лісних і лісовкритих територій до 11,2%. Зменшиться також частка кам'янистих земель та ярів до 1,2% та інших земель - до 11,0%.
Зміни в структурі території національного природного парку наведені в табл. 6.5.1. Баланс території поданий в томі 2, додатку (див. табл. Д-7).У функціональному відношенні територія парку характеризується великою долею господарської зони - понад 94,9%, природоохоронні території займають біля 5,1%.
На кінець розрахункового строку очікується, що доля природоохоронних територій та рекреаційних зон зросте до 8,5%.
З метою охорони земельних ресурсів від ерозії передбачається укріпити лісовими насадженнями крутосхилі с/г землі на площі 5,4 тис.га.
Перелік господарств, в яких пропонується крутосхилі с/г землі укріпити лісовими насадженнями, поданий у томі 2, додатку, табл.Д-9.
Межі Національного природного парку "Подільські Товтри" визначались у 1994 році на основі погоджень з юридичними особами, керівниками господарства та сільрад. З тих пір навіть до початку розробки даного проекту відбувався перерозподіл територій господарств, зміна юридичних осіб. Цей процес відбувається зараз і певно буде продовжуватись. У зв'язку з цим, вважаємо доцільним межі НПП провести по межах адміністративних районів, що забезпечить найбільшу їх достовірність. При цьому територія НПП збільшиться до 276896 га.
Такі межі дозволять з найбільшою повнотою здійснити контроль за виконанням юридичними особами природоохоронних заходів у своїй господарській діяльності які передбачені законами для господарської зони національних природних парків.

Таблиця 6.5.1. Зміни в структурі території НПП

У головне меню | на зміст | далі