У головне меню | на зміст | далі

6.2. СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Протягом п'яти років чисельність населення, яке мешкає в межах НПП, зменшилася на 8,3 тис.чол., у тому числі у віці молодшого за працездатне на 2,6 тис.чол., працездатне на 3,4 тис.чол. У тому числі по Городоцькому відповідно -2,7 тис.чол., -0,4 тис.чол., -1,2 тис.чол.; Кам'янець-Подільському -3,6 тис.чол., +0,4 тис.чол., -1,2 тис.чол.; Чемеровецькому -2,6 тис.чол., -1,2 тис.чол., -2,2 тис.чол., адміністративних районах. У м. Кам'янець-Подільському в той же час чисельність населення збільшилась на 0,6 тис.чол., при цьому у віці молодше за працездатний зменшилась на 1,7 тис.чол., а у працездатному віці зросла на 1,1 тис.чол.
Чисельність населення у віці старшому за працездатний в цілому зменшилось на 2,3 тис.чол. При цьому у Городоцькому на 1,1 тис.чол., Кам'янець-Подільському на 2,8 тис.чол. районах, а у Чемеровецькому районі та місті Кам'янець-Подільському збільшилась відповідно на 0,4 тис.чол. на 1,2 тис.чол. (табл.6.2.1).
Середньорічна кількість зайнятих у всіх сферах економічної діяльності зменшилась на 11,9 тис.чол, у тому числі у виробничих галузях - на 8,5 тис.чол., у галузях нематеріального виробництва - на 3,5 тис.чол. З них, відповідно у Городоцькому: на -0,3 тис.чол., +0,4 тис.чол., -0,7 тис.чол., Кам'янець-Подільському -4,9 тис.чол., -3,8 тис.чол., -1,1 тис.чол.; Чемерівецькому -2,6 тис.чол., -2,1 тис.чол., -0,5 тис.чол. адміністративних районах та у м. Кам'янець-Подільському -4,1 тис.чол., -2,9 тис.чол., -1,2 тис.чол.
Кількість єе безробітних збільшилася на 4,4 тис.чол. (у тому числі жінок на 2,8 тис.чол.) з 0,7% від усього населення в працездатному віці до 4,0;. Найбільший приріст безробітних спостерігався у м. Кам'янець-Подільському з 0,9% від усього населення у працездатному віці до 6,3%, найменший у Чемерівецькому районі з 0,4% до 1,0%.
Грошові доходи населення в цілому у розрахунку на одного працюючого за цей час збільшились на 5,5 грн., у тому числі зарплата на 4,3 гривні. В той же час у Кам'янець-Подільському районі доходи зменшились на 51,5 гривні, у тому числі зарплата на 63,1 гривні. Зрозуміло, що приведена вище демографічна ситуація склалася в результаті поглиблення економічної кризи, зменшення кількості робочих місць, невизначеності економічного стану людини, сім'ї. Зменшення народжуваності та скорочення тривалості життя привели до постаріння населення. яке мешкає в межах НПП.
Так, доля населення у віці, молодшому за працездатний, зменшилася з 20,0% до 19,7%. У той же час доля населення у віці, старшому за працездатний, зменшилась з 24,9% до 24,8%. Найстаріше населення у Городоцькому районі, а наймолодше - у м. Кам'янець-Подільському.
Проте в Городоцькому та Кам'янець-Подільському районах намітилось збільшення долі населення у віці, молодшому за працездатний відповідно на 0,4% та 1,5% при зменшенні долі населення у віці старшому за працездатний на 2,3% у Кам'янець-Подільському районі та збільшенні долі населення у віці, старшому за прецездатний на 2,6% у Городоцькому районі.
В той же час в м. Кам'янець-Подільському та Чемерівецькому районі зменшилась доля населення у віці, молодшому за працездатний відповідно на 1,7% та 0,7% і збільшилась доля населення у віці старшому за працездатний на 1,0% та 2,6.
На період розрахункового строку очікується вихід із економічної кризи, розвиток усіх галузей народного господарства і, у тому числі, рекреаційного господарства в системі НРР що дасть змогу збільшити число робочих місць (тільки для обслуговування рекреаційних установ буде потрібно 1,6 тис.чол.) збільшити доходи населення тощо.

Таблиця 6.2.1. Динаміка чисельності наявного населення

Все це може суттєво вплинути на покращання демографічної ситуації в районі і співвідношення у віці проживаючого в межах НПП населення (табл.6.2.2). Можлива стабілізація спаду чисельності населення і на кінець першої черги та розрахункового строку можливий певний приріст її.

Таблиця 6.2.2. Рух населення за віком (в %% до чисельності)

Очікується зміна чисельності населення в межах НПП (табл.6.2.3).

Таблиця 6.2.3. Динаміка чисельності населення в межах НПП /орієнтовна)

У зв'язку з передбаченим у проекті розвитком рекреаційного господарства зросте доля платних туристських та санаторно-курортних послуг і відповідно доходів установ цієї галузі.
Крім цього, підвищиться місце та значення в системі розселення області та районів м. Кам'янець-Подільського (рекреаційний центр) та смт Сатанова, Ст.Ушиці, Чемерівців, с.Жванець, які пропонуються як рекреаційні підцентри.

У головне меню | на зміст | далі