У головне меню | на зміст | далі

6.3. КУЛЬТУРНО-ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ РЕКРЕАНТІВ

Побудова мережі установ та підприємств культурно-побутового обслуговування рекреантів планується з додержанням наступного. На території НПП виділяються рекреаційний центр -м. Кам'янець-Подільський та п'ять рекреаційних підцентрів - Кам'янець-Подільський, смт Сатанів, Ст.Ушиця, с.Жванець, смт Чемерівці. При цьому намічається, що в усього населення, яке буде лікуватись, відпочивати та подорожувати (туристи) до рекреаційного центру та рекреаційних центрів будуть тяжіти така чисельність:

В чисельності рекреантів враховані відпочиваюче місцеве населення (вихідного дня) та самодіяльні туристи.
Розрахунок ємності установ та підприємств культурно-побутового обслуговування виконаний з урахуванням показників, наведених в ДБН 360-92* (табл.6.3.1).

Таблиця 6.3.1. Розрахунок та розміщення установ та підприємств, споруд обслуговування відпочиваючих та туристів (відкрита мережа)

+ цілорічні
сезонні
* для цілорічних рекреантів

Розміщення установ та підприємств обслуговування планується таким чином:

У головне меню | на зміст | далі