У головне меню | на зміст | далі

6. ПРОГНОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

6.1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПЕРСПЕКТИВНИХ ЗМІН ГАЛУЗЕВОЇ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ

Промисловість

На період розрахункового строку очікується збереження спеціалізації, розмірів територій та чисельності працюючих існуючих в межах НПП підприємств. На функціонуючих підприємствах необхідно запровадження нових передових технологій, структурної перебудови, технічне переоснащення. Це створить умови для виробництва конкурентноздатної продукції, збереженню енергетичних та сировинних ресурсів.
В промисловості будівельних матеріалів та цукровій очікується застосування технологій, які дозволять більш повно використовувати сировину з 20-40% добутих вапняків хоча б до 70%.
Впровадження ж технології по використанню в цукровій промисловості дрібних фракцій вапняку (Укрцукрокамінь) дасть можливість використати їх у розмірі 30 млн.т (Закупнянський і Нігенський кар'єри) без додаткового добування біля 15 років.
Крім цього, очікується, що будуть використовуватись технології по використанню в цукровій промисловості крейди та відходів вапняків і глини з чисельних кар'єрів на виробництво цементу. Це дозволить на протязі 20 років не змінювати існуючу площу кар'єрів.
Після завершення розробки кар'єрів буде проведена їх рекультивація. Більш повне використання сировини дозволить зменшити площі відвалів.
Враховуючи сказане вище, на період розрахункового строку можна очікувати виробництво промислової продукції підприємствами, які будуть функціонувати в межах господарської зони національного природного парку (табл.6.1.1).

Таблиця 6.1.1. Можливі об'єми виробництва промислової продукції на період розрахункового строку

Сільське господарство

Сільське господарство буде залишатись основною галуззю і на період розрахункового строку. Кількість господарств і їх розподіл за власністю може змінитись, але залишиться майже незмінною питома вага посівних площ (біля 49% зернові культури, технічні культури - понад 14%, картоплі - біля 2%, овочі відкритого типу - понад 1%, кормові культури - біля 36%, багаторічні трави - біля 13% тощо). Це пов'язано з прийнятою системою сівозмін.
Перехід господарств на інтенсивну технологію вирощування зернових індустріальну технологію вирощування цукрових буряків і картопля дозволить суттєво збільшити урожайність цих культур.
Буряківництво є і повинно залишатись надалі однією з основних товарних галузей.
Для поліпшення стану виробництва овочів і забезпечення ними населення,, а заводи -сировиною, необхідно розширити зрошувальні землі, підібрати культури, придатні для механізованого збору врожаю, перейти на інтенсивну технологію вирощування овочів, збільшити площі закритого ґрунту.
На перспективу виробництво і реалізацію картоплі можна покращати за рахунок підвищення рентабельності, зниження собівартості і створення матеріально-технічної бази для зберігання картоплі.
Природноекономічні умови дозволяють на перспективу підвищити ефективність вирощування плодів і ягід за рахунок дальшого поглиблення спеціалізації і інтенсифікації виробництва, створення бази для зберігання та переробки продукції.
В цілому по території, що розглядається, можна очікувати урожайність зернових до 50 ц/га, цукрових буряків до 250 ц/га, картопля - 140 ц/га, овочів - 100 ц/га. При цьому виробництво сільськогосподарської продукції може досягти зернових біля 260 тис.т, цукрових буряків - понад 370 тис.т, картоплі - понад 24 тис.тон, овочів - понад 12 тис.тон. А організації на території НПП системи установ лікування, відпочинку та туризму в доповнення до потреб постійного населення буде сприяти підвищенню реалізації продукції рослинництва.
В тваринництві на перспективу очікується поглиблення спеціалізації галузі, вирощування елітних високопродуктивних порід ВРХ, свиней, овець, птиці. В зв'язку з цим, можливе зменшення чисельності поголів'я при збільшенні продукції тваринництва.
В господарствах всіх форм власності можливе виробництво молока до 63 тис.т, м'яса до 14 тис.т, шерсті до 500 ц, яєць понад 50 млн.шт., меду біля 70 ц.
Середньорічний надій молока від однієї корови очікується на рівні 2500-2600 кг. Середньодобовий приріст великої рогатої худоби - на рівні 400-450 г, свиней - 200-250 г.
Середній настриг шерсті з вівці - 2,3-2,5 кг. Середня несучість в розрахунку на одну курку-несучку на рівні 170 яєць.
Враховуючи, що біля 44% площі всіх орних земель займають особливо цінні родючі ґрунти та очікуючи впровадження передових технологій у виробництво сільськогосподарської продукції можливо передбачити зменшення долі розораності на 10% і вилучення найбільш непродуктивних земель із сільськогосподарського виробництва.
Очікується на кінець розрахункового строку зменшення сільськогосподарських угідь на 1830,9га, які намічається віднести до зони регульованої рекреації. Розподіл цих угідь по адміністративних районах та господарствах наведений в таблиці Д-8 (див. том ІІ).
Чисельність працюючих в сільському господарстві може залишитись на існуючому рівні.

Лісове господарство

Із зміною вікової структури в лісах усіх користувачів в межах НПП, змінюватиметься і їх вікова структура.
При існуючому режимі ведення лісового господарства і незмінності границь функціональних зон і віку стиглості, розрахункова лісосіка при проведення чергових лісовпорядних робіт буде збільшуватись.
Обсяги заготівлі ліквідної деревини від рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, при умові повного виконання лісовпорядкування, складуть 30 тис.м3.
Через 30 років, коли по всіх породах можливим стане прийняття рівномірної лісосіки, то розрахункова лісосіка зросте до 40 тис.м3 ліквідної деревини в рік. Через кожні 10 років, при проведенні чергових лісовпорядних робіт вона зростатиме від існуючої на сьогоднішній день на 30-50%.
В лісовому фонді НПП враховано 206 га ріллі та 170 га сіножатей. Частина цих площ використовуватиметься під службові наділи лісовій охороні і працівникам держлісгоспів та пенсіонерів.
На решті угідь можна вести підсобне господарство і досягти середньої урожайності, характерної для районів національного природного парку. Можливо заготовити 130 т сіна (18,6 ц з га) та виростити 600т зернових та кормових культур (40 ц з га).
Відповідно зі збільшенням заготівлі сіна та вирощування зернових і кормових культур можливе і збільшення виробництва м'яса ВРХ до 20 т за рік.
Збільшення заготівлі лікарської сировини ж недоцільним з природоохоронної точки зору.
Рішенням дев'ятої сесії Хмельницької обласної ради від 24 квітня 1997 року № 3 встановлена лімітована заготівля деяких видів рослин і особливо брусниця, горобина звичайна, м'ята перцева, синюха голуба, хамоміла лікарська.
Перелік видів рослин області, на які розповсюджується лімітована заготівля:

1. Авран лікарський
2. Алтея лікарська
3. Барвінок малий
4. Брусниця
5. Бузина чорна
6. Гадючник звичайний
7. Гірчак зміїний
8. Глід криваво-червоний
9. Горобина звичайна
10. Деревій майже звичайний
11. Дягель лікарський
12. Заяча капуста звичайна
13. Звіробій звичайний
14. Конвалія звичайна
15. Кремена гібридна
16. Кропива дводомна
17. Крушина ламка
18. Купина пахуча
19. Лепеха звичайна
20. Липа серцелиста
21. Малина звичайна
22. Материнка звичайна
23. Мильнянка лікарська
24. М'ята перцева
25. Наперстянка великоцвіта
26. Перестріч гайовий
27. Підбіл звичайний
28. Пижмо звичайне
29. Півники болотні
30. Родовик лікарський
31. Рутвиця блискуча
32. Синюха голуба
33. Собача кропива п'ятилопатева
34. Сосна звичайна
35. Суниці лісові
36. Сухоцвіт багновий
37. Хамоміла лікарська
38. Цмин пісковий
39. Чебрець повзучий
40. Чемериця біла
41. Чистотіл великий
42. Чорниця
43. Шипшина

Наявні сади і плодові плантації з держлісфонді знаходяться в незадовільному стані і на них звертається мало уваги. Заготовлена в них продукція складає щорічно не більше 10 тон.
Після проведення заходів з їх омолодження, проведення догляду і охорони заготівля продукції з них може досягти 120-140 тон.
Згідно з розрахунками медопродуктивності лісових угідь в межах НПП можна утримувати 2954 бджолосімей, з них в лісах держлісгоспів - 566 бджолосімей, лісах міністерства сільського господарства і продовольства України - 1763 бджолосімей на землях, переданих в постійне користування - 625 бджолосімей. Лісовпорядкування 1998 року пропонується в лісах, переданих на простійне користування НПП на період першої черги, створити 1 пасіку на 100 бджолосімей (табл.6.1.2).

Таблиця 6.1.2. Розрахунок медопродуктивності угідь, удержання можливої кількості бджолосімей і збору товарного меду

Згідно з розрахунками медопродуктивності лісових угідь в межах НПП можна утримувати 2954 бджолосімей, з них в лісах держлісгоспів - 566 бджолосімей, лісах міністерства сільського господарства і продовольства України - 1763 бджолосімей на землях, переданих в постійне користування - 625 бджолосімей. Лісовпорядкуванням 1998 року пропонується в лісах, переданих в постійне користування НПП на період першої черги, створити 1 пасіку на 100 бджолосімей (табл. 6.1.2).

Рекреаційне господарство

Розрахунок рекреаційної ємкості території природного парку проведений на основі розмірів на потужності рекреаційних ресурсів та нормативного навантаження на ландшафт (від 0,5 чол./га на крутосхилах, вкритих лісом до 3,0 чол./га в водороздільних лісах, та 500 чол./га на пляжах) показав, що в межах НПП може одночасно відпочивати понад 162 тис. чоловік (табл.6.1.3).

Таблиця 6.1.3. Рекреаційна ємність території

Крім цього, курортологічні та територіальні ресурси можуть задовольнити наступну чисельність відпочиваючих:

Враховуючи вищенаведене і оцінюючи реальну можливість створення рекреаційної мережі в межах парку пропонується за період розрахункового строку збільшити ємність установ стаціонарної рекреації з 2,3 тис. місць до 15,9 тис. місць. З них цілорічних з 0,6 тис. місць до 4,1 тис. місць. При цьому територія установ зросте з 173,5 га до 324,1 га.
Потреба в чисельності обслуговуючого персоналу буде становити 50761 чол. (у т.ч. існуючого 1175 чол.).
На перший етап передбачається збільшити ємність установ стаціонарної рекреації до 4,7 тис. місць. З них цілорічного функціонування з 0,6 тис. місць до 0,9 тис. місць (табл.6.1.4).
При цьому територія установ зросте з 138,7 га до 324,1 га.
Чисельність обслуговуючого персоналу збільшиться з 1115 чол. для 1604 чол. (табл.6.1.5).
Кількість персоналу, зайнятого в обслуговуванні в розмірі 25% від загальної кількості обслуговуючого персоналу рекреаційних установ і складе 1268 чол., у т.ч. на період першого етапу - 401 чол.
Загальна чисельність обслуговуючого персоналу на кінець розрахункового строку приймається 6339 чол., у тому числі на кінець першої черги будівництва - 2005 чол. Кількість короткочасно відпочиваючих (неохоплених путівками) складе 49,0 тис. чол. самодіяльних туристів приїжджих. У тому числі на період першого етапу відповідно 15,0 тис. чол. та 0,8 тис. чоловік.
На туристських маршрутах передбачається розміщення ряду стоянок та майданчиків короткочасного (1,5-3-годинного) та багатоденного (1-3-денного) відпочинку. Вказаними об'єктами зможуть користуватись туристи з путівками та самодіяльні туристи. Орієнтовна планувальна структура території стоянок та майданчиків відпочинку наведена в розділі 9,1 та в альбомі "Ескізні архітектурно-планувальні вирішення елементів забудови та благоустрою", який подається у складу проекту.
Дані, які характеризують динаміку розвитку ємності установ і організацій лікування, відпочинку та туризму, територій та обслуговуючого персоналу на кінець розрахункового строку та першого етапу наведені в таблицях 6.1.4- 6.1.9 з прив'язкою до населених пунктів в таблицях розділу.
Обслуговуючий персонал можливо залучити з поряд розташованих населених пунктів, де має місце зареєстроване і приховане (неповна зайнятість) безробіття, вирішуючи питання житлової забезпеченості на послідуючих стадіях проектування. Це ж стосується і охорони у держлісгоспах.

Таблиця 6.1.4. Розвиток ємності установ та організацій лікування, оздоровлення, відпочинку та туризму (місць) за період розрахункового строку

Таблиця 6.1.5. Розвиток ємності установ та організацій лікування, оздоровлення, відпочинку та туризму на період першого етапу, місць


Таблиця 6.1.6. Динаміка чисельності обслуговуючого персоналу організацій та установ лікування, оздоровлення та відпочинку в межах НПП за період розрахункового строку
(чол.)


* В існуючих установах доводиться до нормативного рівня.

Таблиця 6.1.7. Розвиток ємності установ та організацій лікування, оздоровлення, відпочинку та туризму (місць) за період розрахункового строку


Таблиця 6.1.8. Динаміка територіального розвитку системи установ та організацій лікування, оздоровлення та відпочинку в межах НПП за період розрахункового строку (га)

* Доводиться в існуючих до нормативного рівня

Таблиця 6.1.9. Динаміка територіального розвитку системи установ та організацій лікування, оздоровлення, відпочинку та туризму в межах НПП за період першого етапу, га

Кількість і структура зайнятих у галузях народного господарства на кінець розрахункового строку можливо досягне показників, наведених у таблиці 6.1.10.

Таблиця 6.1.10. Орієнтовна зайнятість у галузях народного господарства

У головне меню | на зміст | далі