У головне меню | на зміст | далі

5. НАСЕЛЕННЯ, РОЗСЕЛЕННЯ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ

Межі національного парку охоплюють території південної частини Городоцького, Кам'янець-Подільського, Чемерівецького адміністративних районів та м. Кам'янець-Подільського. На території НПП розміщуються й місто (Кам'янець-Подільський), 4 селища міського типа (Сатанів Городоцького, Ст.Ушиця Кам'янець-Подільського; Чемерівці, Закіпне Чемерівецького районів), 195 сільських поселень (6 - Городоцького, 121 - Кам'янець-Подільського, 68 - Чемерівецького районів).
За даними статистичних відділів названих вище районів та м. Кам'янець-Подільського за станом на 1.1.2000 року чисельність населення, яке жило на території, що розглядається, склала 230,1 тис.чол., у тому числі в містах - 108,6 тис.чол., селищах міського типу - 11,9 тис.чол. (2,2 тис.чол. - Городоцького, 2,8 тис.чол. - Кам'янець-Подільського, 6,9 тис.чол. - Чемерівецького районів) сільських поселеннях - 115,6 тис.чол. (2,2 тис.чол. - Городоцького, 69,7 тис.чол. - Кам'янець-Подільського, 43,7 тис.чол. - Чемеровецького районів), (табл. 5.1).

Таблиця 5.1. Чисельність населення на 1.1.2000 року

Щільність населення з урахуванням м. Кам'янець-Подільського визначилась 90 чол./км2, у т.ч. (по адміністративним районам 49 чол./км2), що перевищує показник (72 чол./км2).
Щільність поселень в межах НПП складає 7,6 і перевищує обласні показники (7,1 поселень на 100 км2). Середня людність сільських поселень склала 592 чол., що вище обласних показників (501 чол.).
За віком населення, яке проживає в межах НПП, розподіляється таким чином (табл.5.2).

Таблиця 5.2. Розподіл населення за віком, в %%

Як видно з таблиці, наймолодше населення живе у м. Кам'янець-Подільському, та у Кам'янець-Подільському районі, а найстарше - у південній частині Городоцького району. Частка працездатних теж найбільше у м. Кам'янець-Подільському (65,0%) та Кам'янець районі (48,8%) і найменша у південній частині Городоцького району (36,4%).
Більше 75% зайнятих в усіх сферах економічної діяльності у виробничих галузях (табл.5.3).
Найвища доля зайнятих у виробничих галузях має місце у Чемеровецькому районі і найменша у м. Кам'янець-Подільському, де відповідно найвища зайнятість у невиробничих галузях (науці, культури, управління тощо).

Таблиця 5.3. Зайняті в усіх сферах економічної діяльності на опорний рік

Відмічається різка зайнятість в галузях народного господарства (табл.5.4).
Найбільш зайнятих у сільському господарстві (37,3% від усіх зайнятих), а у Чемеровецькому районі - 78,7% від усіх зайнятих в народному господарству. В промисловості працювали 32,3% від усіх зайнятих, а в м. Кам'янець-Подільському - 53,0% від усіх працюючих в галузях народного господарства міста. В рекреаційному господарстві були зайняті 1,8% усіх працюючих, а у Городоцькому районі - 23,4% усіх працюючих в народному господарстві.

Таблиця 5.4. Кількість зайнятих в галузях народного господарства, опорний рік.

Поряд з працюючими в межах НПП зареєстровано 5,36 тис. безробітних, у т.ч. 3,39 тис. жінок (табл.5.5).

Таблиця 5.5. Кількість зареєстрованих безробітних

Платні послуги населенню, яке проживає в межах НПП в опорному році склали 38865,6 тис.грн. (табл.5,6). У тому числі туристсько-екскурсійні 250,0 тис.грн. (0,6% від загального об'єму) у м. Кам'янець-Подільському та санітарно-курортні - 5115,1 тис. грн. (13,2% від загального об'єму), у тому числі в Городоцькому - 4038,1 тис.грн. (95,9%), Кам'янець-Подільському - 931,4 тис.грн. (11,7%), Чемерівецькому - 2,2 тис.грн. (0,1%) адміністративних районах та в м. Кам'янець-Подільському - 143,4 тис.грн. (0,65%) від загального об'єму послуг). Найбільша питома вага послуг відноситься до комунальних (34,2%), у тому числі у Кам'янець-Подільському районі - 40,8%, у м. Кам'янець-Подільському - 43,2%. У Чемеровецькому районі найбільше питома вага послуг належить житловому господарству - 48,1% від загального об'єму послуг.

Таблиця 5.6. Платні послуги населенню у межах НПП на початок опорного року

Грошові доходи робітників та службовців проживаючих в межах НПП, склали 92,7 грн. на чол., у тому числі у Городоцькому - 80,6 грн., Кам'янець-Подільському - 96,1 гнрн., Чемерівецькому - 84,2 грн. адміністративних районах та у м. Кам'янець-Подільському 107,8 грн. Середньомісячна заробітна плата при цьому склала 89,8 грн., у т.ч. у Городоцькому 80,6 грн., Кам'янець-Подільському 86,5 грн., Чемерівецькому 84,2 грн. адміністративних районах та у м. Кам'янець-Подільському - 107,8 грн.
Житлова забезпеченість населення - 18,8 кв.м загальної площі на мешканця, у тому числі в Городоцькому 18,3 кв.чол., Кам'янець-Подільському 21,2 кв.м/чол., Чемерівецькому - 22,1 кв.м/чол. адміністративних районах та у м. Кам'янець-Подільському - 15,6 кв.м/чол. Газифіковано 77,0 - 92,4% квартир, з них у м. Кам'янець-Подільському 92,4% усіх квартир.
Рівень громадського обслуговування основними установами та підприємствами:
Так, ємкість дитячих садків на 1000 мешканців склала 25 місць (нормативна - 67 місць). Найвища в Городоцькому районі - 57 місць і найнижча в Кам'янець-Подільському районі - 18; шкіл - 137 місць (нормативна - 143 місця), найвища в Городоцькому районі - 252 місць і найменша в Чемерівецькому 121 місць. Ємкість установ охорони здоровя, які функціонують в межах НПП нижча нормативних показників. Так, забезпечення лікарнями склало 7,8 ліжок на 1000 мешканців (нормативна ємкість 14,15 ліжок) найвища у Городоцькому районі - 12,9 ліжок, найнижча у Чемерівецькому районі - 6,8 ліжок; поліклініками та амбулаторіями - 18 відвідин у зміну на 1000 мешканців (нормативна - 24 відвідин) найвища у Городоцькому районі - 50 відвідин, найнижча у м. Кам'янець-Подільському - 15 відвідин. Забезпечення магазинами - 200 кв.м торгової площі на мешканця (нормативне - 245,2 кв.м т.п.). Найвищий рівень у Городоцькому районі - 496 кв.м т.п. і найнижчий у Кам'янець-Подільському районі - 113 кв.м т.п.; підприємствами громадського харчування - 47 пос.місць на 100 мешканців (нормативна - 40 пос.місць). Найвищий рівень у Городоцькому районі - 112 пос.місць і найнижчий у Кам'янець-Подільському районі 11 пос.місць.
Роздрібний товарооборот (у фактичних цінах) склав 59656,6 тис.грн., у тому числі по Городоцькому 413,2 тис.грн. (0,7%), Кам'янець-Подільському - 10932,1 тис.грн. (18,3%), Чемерівецькому - 5942,0 тис.грн. (10,0%) адміністративним районам та м. Кам'янець-Подільському - 42369,3 тис.грн. (71,0%).

У головне меню | на зміст | далі