У головне меню | на зміст | далі

4. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ОСНОВНИМИ ГАЛУЗЯМИ

В межах Національного природного парку одержали розвиток промисловість, сільське, лісове та рекреаційна галузі господарства. Промислові підприємства функціонують, в основному, в м. Кам'янець-Подільському, смт Чемерівцях, смт Сатанові. В м.Кам'янець-Подільському працюють промислові підприємства машинобудування та металообробної, харчової, по виробництву будівельних матеріалів, деревообробної, легкої, гірничодобувної галузей.
Всього на промислових підприємствах м. Кам'янець-Подільського працює 12,65 тис.чол.
В межах Кам'янець-Подільського району працюють підприємства харчової промисловості (с.Довжок - спиртзавод, с.Жовтневе - консервний завод), легкої (швейна фабрика "Восход" - с.Жовтневе), промбудматеріали (сс.Привороття, Думенів, Жовтневе, Кадіївці, Кудринці, Гуменці, Пудівці, Гринчук, Вербна, Колубаївка. В Кам'янець-Подільському районі в промисловості працюють 6,74 тис.чол.
Промисловість смт Чемерівців представлена підприємствами машинобудування та металообробної ("Ремонтник" (МТС), промбудматеріали, харчової та електроенергетики. Чисельність зайнятих на підприємствах промисловості в м.Чемерівці становила 0,24 тис.чол. В інших населених пунктах Чемерівецького району функціонують промислові підприємства харчової промисловості (с.Вишнівчик - цукровий завод) та промбудматеріалів (Закупне, Теремківці, Кутківці). Всього в промисловості Чемерівецького району працюють 0,88 тис.чол.
На території Городоцького району, яка входить в межі НПП промисловість представлена підприємствами харчової промисловості та металообробної галузей, що працюють в смт Сатанові.
Всього на промислових підприємствах смт Сатанова працює 0,51 тис.чол.
В цілому, промисловість, які функціонує в межах національного природного парку, прибуткова )за винятком Городоцького району). Так, за опорний рік, по даним статистичних відділів районів, промислові підприємства м. Кам'янець-Подільського одержали 14397,8 тис.грн., Кам'янець-Подільського району - 6171,2 тис.грн., Чемерівецького району - 1487,5 тис.грн. Збитки ж промислових підприємств Городоцького району склали 1558,8 тис.грн.
За цей жеперіод продукція промислових підприємств, які працюють в межах НПП склала у фактичних цінах 223349 тис. гривень. Ними вироблено товарів народного споживання на суму 192490 тис.грн., у тому числі непродовольчих товарів - 27092 тис.грн. і продовольчих товарів - 159531 тис.грн.
Виробництво продукції промисловості по адміністративним складовим території НПП розподілилось таким чином:

Сільське господарство, основна галузь народного господарства на території, що розглядається, представлене 89 сільськогосподарськими підприємствами, у тому числі: 17 колгоспами, 23 сільськими спілками, 37 колективними с/г підприємствами, 8 радгоспами.
В сільському господарстві в межах НРР працювали 23,97 тис.чол., з них в Кам'янець-Подільському районі - 12,1 тис.чол., Чемерівецькому районі - 10,9 тис.чол., Городоцькому районі - 1,0 тис.чол.
Господарства Кам'янець-Подільського, Чемерівецького, Городоцького районів спеціалізуються по виробництву м'яса, шерсті, яєць та м'яса птиці, по вирощуванню лікарських рослин, зерна, овочів, буряків, плодів, елітарного насіння, шовківництву.
Сільськогосподарські підприємства даної території виробили продукції (у порівняльних цінах) на 101807 тис.грн., у тому числі рослинництва 73836 тис.грн., тваринництва - 28971 тис.грн.
З них відповідно по виробниках Городоцького - 3406 тис.грн. (у т.ч. рослинництва - 2419 тис.грн., тваринництва - 987 тис.грн.), Кам'янець-Подільського - 52023 тис.грн.), Кам'янець-Подільського - 52023 тис.грн. (у т.ч. рослинництва - 36997 тис.грн., тваринництва - 15026 тис.грн.), Чемерівецького - 46378 тис.грн. (у т.ч. рослинництва - 34420 тис.грн., тваринництва - 11958 тис.грн.), адміністративних районів, які функціонують в межах НПП.
Сільське господарство в межах НПП (за винятком господарств Чемерівецького району - прибуток 1219,2 тис.грн.) збиткове. Так, по даним статистичних відділів відповідних районів, збитки склали в цілому 9605,9 тис.грн., у т.ч. у Кам'янець-Подільському районі - 9830,8 тис.грн., Городоцькому районі - 994,3 тис.грн.
Виробництво товарів народного споживання характеризується нижченаведеними показниками (табл.4.1).
Найбільша доля у виробництві товарів народного споживання виробниками, які функціонують в межах НПП (85,5%) належить виробництву продовольчих товарів, У Городоцькому - 99,6%, Кам'янець-Подільському - 98,9%, Чемерівецькому - 100: адміністративних районах та 22,8% у м. Кам'янець-Подільському.

Таблиця 4.1. Виробництво товарів народного споживання

В межах національного природного парку вантажні та пасажирські перевезення здійснюються залізничним та автомобільним транспортом (АТП-16855, АТП-16861, АТП-16863, Чемерівецьке АТП).
Відправлено окремими видами транспорту 274,9 тис.тон вантажів та перевезено 13908 тис.чол. пасажирів транспортом загального користування.
Капітальні вкладення (у порівняльних цінах) за рахунок усіх джерел фінансування у будівництво об'єктів виробничого і невиробничого призначення склали 29527 тис.грн., у тому числі по Городоцькому - 200 тис.грн., Кам'янець-Подільському - 12830 тис.грн., Чемерівецькому - 11411 тис.грн. адміністративних районах та 5086 тис.грн. по м. Кам'янець-Подільському.
Будівництво в межах НПП здійснюють: фірма "Кам'янець-Подільськбуд", БМУ Промбуд-1, БМУ Промбуд-2, БМУ "Промжитлобуд", БУСпецбедимеханізація, КПП "Реставраційні майстерні", КП МПМК, Спеціалізоване РБУ, підрядне спеціалізоване РБУ, РБП, Сатанівська орендна б/о ПМК-4, Сатанівська дорожня ремонтно-експлуатаційна дільниця № 762, Чемерівецький Міжколгоспбуд.
В будівництві в опорному році працювало 2,31 тис.чол. Розподіл по адміністративним районам наведений в таблиці 5.4.
За опорний рік в межах території, яка розглядається, було введено основних фондів на 26,4 млн.грн. За цей час введено 25628 кв.метрів загальної площі житла.
Фінансова діяльність галузей господарства в межах НПП подана в табл. 4.2.

Таблиця 4.2. Фінансова діяльність галузей господарства в межах НПП (тис.грн. - прибуток)

Лісове господарство. В межах НПП функціонують Ярмолинецький і Кам'янець-Подільський лісгоспи державного лісогосподарського об'єднання "Хмельницьклцс", КСП Городоцького, Кам'янець-Подільського, Чемерівецького районів.
Середньорічна чисельність робітників ДЛГО "Хмельницькліс" в межах НПП склала 0,37 тис.чол., у т.ч. постійних працівників - 0,34 тис.чолю. Лісова охорона - біля 0,1 тис.чол.
Рубки пов'язані з веденням лісового господарства і рубки головного користування в колгоспно-радгоспних лісах проводяться в міжсезоння працівниками цих господарств. Згідно нормативів для виконання цих робіт повинно працювати біля 65 чоловік.
Крім основних функцій (протиерозійних, захисних, водоохоронних, гігієнічних, природоохоронних і рекреаційних) ліси задовольняють потреби народного господарства в деревині і продуктах побічного користування. Потреба в деревині задовольняється на 40%, а з лісів, переданих НПП в повне користування - на 0,6%.
З продуктів побічного користування в лісах держлісфонду в межах НПП заготовлено:

Пасіка в кількості 100 бджолосімей діє в Подільському лісництві, Кам'янець-Подільському держлісгоспі.
Рекреаційне господарство. В межах національного природного парку функціонують санаторії "Збруч", "Товтри", санаторії-профілакторії "Берізка", дитячий санаторій "Дністер", профілакторій "Лісова пісня", тубсанаторій, пансіонат "Поділля", будинки відпочинку, дитячі табори, будинки рибалок. Загальна ємкість перелічених установ склала 2295 місць, з них цілорічного функціонування - 905 місць. В установах лікування та відпочинку працювало 1115 чол. обслуговуючого персоналу, з них в цілорічних - 810 чол. (табл.4.3). За опорний рік провели лікування та відпочинок в санаторіях смт Сатанова 8700 чол., проведено 3961 екскурсій, в яких прийняли участь 72560 чол.
Вартість платних туристсько-екскурсійних та санаторно-курортних послуг склала 5365,1 тис.гривень.

Таблиця 4.3. Установи лікування, відпочинку та туризму, опорний рік

У головне меню | на зміст | далі