У головне меню | на зміст | далі

2. СУЧАСНИЙ СТАН ДОВКІЛЛЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
2.1. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ

Згідно з фізико-географічним районуванням України територія розміщена в межах двох фізико-географічних зон: Західно-Подільська область (фізико-географічні райони - Товтровий кряж і Західно-Подільське Придністров'я) та Придністровсько-Подільська лісостепова область (Могилівське підняття).
Товтровий кряж (або Медобори) являє собою бар'єрний риф, що створився колоніальними організмами (літотамнієвими водоростями, мшенками, устрицями, коралами), які жили в морях тортонської і сарматської епох. Простягнувся він по східній околиці Подільського плато на 200 км у вигляді яскраво вираженого валу з множиною бокових відгалужень. Починається він біля с.Підкамень у Львівській області і простягається в напрямку Скалата, Кам'янця-Подільського і далі, за Дністер, в Молдову.
Гряда чітко виражена в рельєфі і виступає ланцюжком горбів з абсолютними відмітками 400-486 м (перевищення над оточуючим плато складає 40-60 м, а на ділянці Збруч - Кам'янець-Подільський - до 100 м). Вершини горбів і гряд - це хаотичне нагромадження вапнякових брил різних розмірів.
Західно-Подільське Придністров'я займає південний схил Подільського плато від широти Бучач - Чортків - Смотрич до долини Дністра і від гирла Стрипи на заході до Товтрової гряди на сході. Розміщення району на південному схилі плато значно збільшує його цінність.
Рельєф Придністров'я має характерні риси ступінчастої рівнини, яка розчленована глибокими долинами допливів Дністра.
Ступінчастість поверхні обумовлена терасами р. Дністер. Територія району представлена хвилястими межиріччями і каньйоноподібними долинами меридіонального напрямку.
Придністров'я - чудовий район для туризму і відпочинку, який очаровує своїми мальовничими панорамами, здоровим кліматом, ранніми овочами та ін.
Придністровсько-Подільська лісостепова область займає частину південного схилу Подільської височини. Північна межа фізико-географічної області проходить по лінії розвитку каньйоноподібних долин лівих допливів Дністра, південною межею являється р.Дністр. В геологічному відношенні - це південний край Побужського антиклінорія Українського кристалічного щита.
В рельєфі області чітко спостерігається ступінчастість, що обумовлена наявністю широких терас Дністра. Це область великого різноманіття мікрокліматичних умов зумовлених глибоким розчленуванням поверхні, наявності схилів різних експозицій і крутизни.
Територія мало заліснена. В межах нашої території область представлена фізико-географічним районом Могилівського Придністров'я.
Курортно-кліматична оцінка території відображена в табл. 2.1.1 та кр.1.

Таблиця 2.1.1


Продовження табл.2.1.1

У головне меню | на зміст | далі