У головне меню | на зміст | далі

12.3. НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ

Наукові дослідження з проблем охорони, відтворення і використання природних ресурсів здійснюються науковим підрозділом парку. Напрямки досліджень визначаються планами, погодженими з Національною академією наук України.
Узагальнення наукових досліджень та спостережень за стан і змінами природних комплексів відображаються у Літописі природи національного природного парку.
До основних напрямків науково-дослідних та проектно-вишукувальних робіт можна віднести:

 1. Введення "Літопису природи".
 2. Інвентаризація ресурсів території НПП.
  1. Інвентаризація флори і складання геоботанічної карти. Виділення ареалів зростання чернокнижних, ендемічних та лікарських видів рослин.
  2. Інвентаризація цінних геологічних геоморфологічних і гідрологічних утворень, створення їх кадастру.
  3. Інвентаризація цінних геологічних геоморфологічних і гідрологічних утворень, створення їх кадастру.
 3. Складання оцінювальних карт екологічного стану.
  1. Забруднення поверхневих та підземних вод.
  2. Небезпечних геодинамічних та кліматичних явищ.
  3. Антропогенної порушеності природних комплексів.
 4. Організація і проведення досліджень суміжних територій з метою оптимізації і розширення території НПП "Подільські Товтри".
 5. Формування банку природно-екологічних даних території НПП, пошук програмного забезпечення.
 6. Розробка і впровадження системи моніторингу.
 7. Спостереження за динамікою рослинного покриву.
 8. Лісівничі дослідження
 9. Проведення постійних досліджень з вивчення забруднюючих речовин у повітрі, воді і ґрунті.
 10. Проведення грунтово-типологічного обстеження і мисливського впорядкування земель закріплених у постійне користування.

Основні напрямки наукових робіт, розраховані на віддалену перспективу, конкретизуються в планах науково-технічних заходів природного парку на поточні роки.
Так, напрямок - Літопис природи НПП має бути завершений шляхом виконання науково-технічних заходів (табл.12.3.1).

Таблиця 12.3.1. План науково-технічних заходів національного природного парку "Подільські Товтри" на 2000 рік згідно з темою № 1 "Літопис природи НПП"

До основних реалізованих заходів з охорони природно-заповідного фонду НПП "Подільські Товтри" внесено:

Наукові підрозділи парку також забезпечують:

У головне меню | на зміст | далі