У головне меню | на зміст | далі

11.2. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕРИТОРІЇ
11.2.1. Водопостачання

В існуючий час водопостачання усіх категорій споживачів, розташованих у межах території паркової зони здійснюється міськими комунальними водопроводами (м. Кам'янець-Подільський, смт Сатанів, Чемерівці, Стара Ушиця) та локальними системами окремих промислових підприємств, закладів та господарств.
Джерело водопостачання - поверхневі води місцевих джерел (р.Дністер) і підземні води, що поширені у сарматських, тортонських, кембрійських та сілурійських відкладах.
В селах, де відсутні централізовані системи водопостачання населення використовує воду шахтних колодязів.
Водопостачання санаторно-лікувальних закладів, баз відпочинку, дитячих таборів здійснюється локальними системами, до складу яких входять 1-2 свердловини, водонапірна башта.
Відповідно до прогнозних показників розвитку закладів лікування, відпочинку та туризму в межах паркової зони визначена потреба у воді (табл.11.2.1).

Таблиця 11.2.1. Розрахункова потреба у воді

Норми споживання води на господарсько-питні та поливально-мийні потреби, коефіцієнти добової нерівномірності прийняті згідно ДБН 360-92, СНіП 2.04.01-85, СНіП 2.04.02-84.
Діючі нормативні документи на потребу води та об'єм стічних вод установлені для основних споживачів. До їх складу також включені усі допоміжні витрати: господарсько-питні потреби обслуговуючого персоналу, душові для обслуговуючого персоналу, прибирання приміщень та тощо.
Водні об'єкти району національного природного парку представлені р.Дністер та рр.Збруч, Жванчик, Смотрич, Ушиця (басейн Дністра) і підземними водами.
Підземні води поширені у сарматських, тортонських, кембрійських, крейдових та сілурійських відкладах. Найбільш продуктивними для централізованого водопостачання є кембрійський та сілурійський горизонти. Підземні води безнапірні і напірні, залягають на глибині від 1,5 до 88 м. Дебіт свердловин 0,7-27,8 л/сек. Води прісні, гідрокарбонатні, кальцієві з мінералізацією до 0,83 г/л. Згідно "Схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів р.Дністер" прогнозовані експлуатаційні запаси підземних вод в районі р.Дністер (Хмельницька область) складають 152 млн.м3/рік, в тому числі затверджені - 27,3 млн.м3/рік; відбір підземних вод не перевищує 35%.
Загальна водогосподарча ситуація у басейні Дністра складна. Водогосподарчий баланс річки по стоку 95% забезпеченості на рівні 2005 р.: +600, -1400 млн.м3 і тільки при умові багатолітнього регулювання стоку Дністровським водосховищем зводиться до нуля.
Місцевий поверхневий стік, що формується на території району 75% забезпеченості 27 млн.м3/рік, 95% забезпеченості 11,38 млн.м3/рік.
Покриття розрахункової потреби у воді передбачається із джерел в об'ємі (тис.м3/рік):

 
Перша черга
Розрахунковий строк
Поверхневі (р.Дністер,
місцеві водотоки)
105,9
592,1
Підземні
328,3
718,8

Водопостачання зон рекреації переважно намічається за рахунок будівництва локальних систем, а лікарняно-оздоровчих закладів, які розташовуються в м. Кам'янець-Подільському, смт Сатанів, Чемерівці, Стара Ушиця, згідно генеральних планів - із міських водопроводів.
Потужності водозабірних споруд закладів відпочинку прийняті по уніфікованій шкалі потужностей (табл.11.2.2).

Таблиця 11.2.2. Потужності водозабірних споруд закладів відпочинку (м3/макс.добу)

Водопостачання лікувально-оздоровчих закладів та житлового фонду працюючих м. Кам'янець-Подільського в об'ємі 0,12 тис.м3/макс.добу (39,9 тис.м3/рік) на першу чергу будівництва і 0,51 тис.м3/макс.добу (155,1 тис.м3/рік) на розрахунковий строк передбачається із міського водопроводу. Згідно Проектної документації (НДПІ містобудування, К., 1989 р.) потужність комунального водопроводу має бути збільшена з 65,1 тис.м3/добу до 87 тис.м3/добу на першу чергу, на розрахунковий строк - до 100,0 тис.м3/добу.
Водопостачання курорту "Сатанів" в об'ємі 0,44 тис.м3/макс.добу (82,2 тис.м3/рік) на першу чергу та 0,57 тис.м3/макс.добу (196,8 тис.м3/рік) на розрахунковий строк передбачається з централізованої системи водопостачання селища (ГП курорту "Сатанів", Діпромісто, К., 1996 р.). На першу чергу намічається будівництво водозабору із підземних вод в районі с.Мартинковці потужністю 5,8 тис.м3/добу (протокол УТКЗ № 4613 від 26.12.1986 р.). Покриття потреби в питній воді на розрахунковий строк потребує будівництва додаткового водозабору потужністю 7,5 тис.м3/добу на Мартинківському водосховищі за рахунок використання поверхневих вод р.Збруч.
Водопостачання туристського готелю та житлового фонду працюючих в смт Чемерівці намічається з комунального водопроводу в об'ємі 0,10 тис.м3/макс.добу (36,6 тис.м3/рік). Існуюча установлена виробнича потужність водопроводу - 1,2 тис.м3/добу - повністю вичерпана. Згідно генерального плану селища (Діпроміст, К., 1991 р.) на розрахунковий строк планується будівництво ІІ черги водопроводу потужністю 3,0 тис.м3/добу, з урахуванням будівництва закладів туризму.
Водопостачання лікувально-оздоровчих закладів та житлового фонду працюючих в смт Стара Ушиця в об'ємі 0,30 тис.м3/добу (95,5 тис.м3/рік) на 1 чергу та розрахунковий строк передбачається з міського водопроводу. Установлена виробнича потужність водопроводу - 1,0 тис.м3/добу - задовольняє потреби в питній воді існуючих споживачів усіх категорій.
Збільшення ємності санаторного закладу до 600 чол. на розрахункові строки потребує будівництва ІІ черги міського водопроводу. Потужність водозабірних споруд визначається на стадії проекту водозабору з урахуванням усіх можливих споживачів.
Конкретні рішення з організації систем водопостачання, місцерозташування водозабірних споруд визначаються на такій стадії проектування з урахуванням усіх категорій споживачів.
Водопостачання майданчиків відпочинку, які планується розмістити на туристських маршрутах, передбачається із артезіанських колодязів.
Полив територій та зелених насаджень намічається із місцевих водотоків, в разі відсутності - із шахтних колодязів, обладнаних насосним устаткуванням. Розрахунок водопостачання на комунальні потреби наведено у табл.11.2.3.

Таблиця 11.2.3. Розрахунки водоспоживання на комунальні потреби

* Примітка: водопостачання виробюничої бази визначено за аналогновими проектами.

Крім наведеного за період першої черги планується спорудити криницю, свердловину, водовід на території Кам'янець-Подільського підрозділу, та свердловину і водовід на території науково-рекреаційного центрі (Староушицький підрозділ кв.23, вид. 16).
Загальна вартість споруд складе 199,5 тис.грн. в цінах 2000 року.
Для джерел водопостачання, водопровідних споруд, водоводів проектуються зони санітарної охорони згідно ДБН 360-92.
Зона першого поясу санітарної охорони підземних джерел госпитного водопостачання - 50 м, другий та третій пояси розраховуються на наступних стадіях проектування з урахуванням конкретних чинників можливого мікробного або хімічного забруднення.
Відстані до межі першого поясу зони санітарної охорони господарсько-питних водопроводів із поверхневих джерел треба приймати не менше 200 м - вгору за течією від водозаборів; 100 м - униз за течією, від водозаборів, і в бік берега, що прилягає до водозабору.
При ширині водотоку менше 100 м - уся акваторія і протилежний берег шириною 50 м, при ширині водотоку більше 100 м - уся акваторія і територія навколо нього шириною 100 м; для водопровідних споруд - від стін резервуарів чистої води - 30 м, стовбурів водонапірних башт - 15 м.
Ширина санітарно-захисної смуги для водопроводів в сухих ґрунтах при діаметрі до 1000 мм - 10 м, у мокрих ґрунтах - 50 м.

У головне меню | на зміст | далі