У головне меню | на зміст | далі

11.2.2. Каналізація

В існуючий час об'єм стічних вод зон рекреації складає 0,58 тис.м3/добу, з них підлягають очищенню 60% від загального об'єму (дані статистичного звіту, форма 2ТП-водгосп).
Очисні споруди функціонують у м. Кам'янець-Подільському потужністю 70,0 тис.м3/добу, смт Чемерівці - 0,4 тис.м3/добу, смт Ситара Ушиця - 0,2 тис.м3/добу, смт Сатанів - 0,7 тис.м3/добу.
В окремих населених пунктах локальні системи каналізації з власними очисними спорудами мають тваринницькі каналізації з власними очисними спорудами мають тваринницькі ферми та промислові підприємства.
Об'єм стічних вод по території паркової зони прийнятий у відповідності з об'ємами водопостачання (табл.11.2.4).

Таблиця 11.2.4. Розрахунковий об'єм стічних вод (тис.м3/макс.добу)

Об'єм стічних вод по окремим лікувально-оздоровчим закладам наведені у табл. 11.2.3.
Значне територіальне відокремлення місць формування стічних вод визначає принципову схему відведення та їх очищення, яка вирішується шляхом улаштування децентралізованих (у межах паркової зони) систем каналізації.
Економічно ефективною буде сумісна очистка стічних вод від лікувально-оздоровчих закладів і поселень, що розташовані на невеликій відстані одне від одного. При цьому забезпечується більший ефект очищення стічних вод та поліпшення санітарного стану прилеглих територій.
Крім того, доцільне підключення до міських систем каналізації прилеглих сільських поселень, де розміщуються лікувально-оздоровчі заклади, а також улаштування об'єднаних систем для населених пунктів, забудова яких являє практично єдине планувальне утворення, або розташованих на відстані до 3-5 км при сприятливих умовах рельєфу.
Для оздоровчих закладів сезонного функціонування, розташованих на великій відстані від населених пунктів, очищення стічних вод передбачається на спорудах фізико-хімічної очистки або на установках заводського виготовлення за ГОСТ 25298-82.
Очистка стічних вод повна біохімічна (або фізико-хімічна). У зв'язку з незначною спроможністю місцевих водотоків як приймачів стічних вод і використанням їх у рибогосподарських цілях, а Дністра - як джерела питного водопостачання, необхідне доочищення стічних вод до відповідних нормативних показників.
Конкретні рішення з організації систем відведення і очищення стічних вод, потужність очисних споруд, їх місцерозташування, визначається на наступній стадії проектування з урахуванням усіх категорій споживачів.
На майданчиках, які планується розмістити на туристських маршрутах, передбачається улаштування місцевих систем каналізації. Очищення стічних вод намічається у фільтруючих колодязях після попереднього очищення у септиках.
В колодязях можливі укладка зонних фільтрів та застосування зовнішньої обсибки. Навантаження на 1 м2 поверхні стінок і дна фільтруючих колодязів для піщаних ґрунтів - 180-200 л/добу, супіщаних 100-150 л/добу.
Санітарно-захисна зона від каналізаційних споруд очищення при продуктивності від 0,2 до 5,0 тис.м3/добу - 200 м.
Зважаючи на значні первісні капіталовкладення у централізовані системи каналізації в межах населених пунктів, поліпшення інженерного благоустрою закладів відпочинку у сільській місцевості на першу чергу рекомендується на базі місцевих систем: сухих туалетів фінського типу (ТБ-1-22), установок очищення ку електричному розряді зниженого тиску (Факел) тощо.

У головне меню | на зміст | далі