Powrót do głównego menu
╦ţŃţ˛Ŕ´ ═¤¤
Projekt utworzenia

Projekt Organizacji terenu


Koncepcja rozwoju  NPP

Geologia

Flora

Plany dzielnic

Kronika przyrody

Książki

Narodowy Przyrodniczy Park ´┐ŻPodolskie Towtry´┐Ż utworzony na podstawie Dekretu Prezydenta Ukrainy Nr 476-96 z 27.06.1996r. w celu ochrony, otworzenia i racjonalnego wykorzystania przyrodniczych krajobrazów Podola z jego unikatowymi historyczno-kulturowymi kompleksami, które mają wielkie przyrodo -ochronne, estetyczne, naukowe, rekreacyjne a również zdrowotne znaczenie.

 NNP ´┐ŻPodolskie Towtry´┐Ż jest ochrono-przyrodniczą, rekreacyjną, kulturalno- oświatową, naukowo-badawczą instytucją ogólnopaństwowego znaczenia, działa na podstawie  "Ustawy" i jest podporządkowana Ministerstwu ochrony otaczającego przyrodniczego środowiska Ukrainy.

Z prawem  Ukrainy z  21.09.2000r Nr.1989-III NNP ´┐ŻPodolskie Towtry´┐Ż znajdują się w Podolskim regionie Narodowej Ekologicznej Sieci Ukrainy.

Mikroklimat Kamienickiego Przydnistrowia kształtuje się Towtrowym pasmem górskim jak również kanionami Dniestra oraz jego dopływów, dlatego w tym miejscu powstały dogodne warunki dla zachowania rzadkich reliktowych roślin, wśród których większość jest lecznicza. Na podstawie danych naukowo- badawczych, teren Południowo-Zachodniego Podola, w części centralnej którego znajduje się Kamieniec-Podolski, nie dostał się w  strefę całkowitego skażenia radiacją  w następstwie katastrofy w Czarnobylu.

Na terenie NPP  odnaleziony wielkie zapasy wód mineralnych typu jak ´┐ŻNaftusia´┐Ż jak również innych. Debet tych źródeł wynosi średnio 60m3 na dobę.

Na terenie NPP obecność unikatowych rękodzielniczych obiektów, jak i nie powtarzalnych przyrodniczych kompleksów  stworzyły wyjątkowe warunki dla rozwoju turystyki poznawczej jak również zdrowotnej. Na terenie parku znajduje się pod ochroną  129 przyrodniczych obiektów, wśród których są parki i siedziby różnego stopnia zachowania oraz kulturowo-historycznych  wartości, rośnie 2977 odmian, gatunków oraz kształtów roślin z różnych klimatycznych obszarów, w tej liczbie drzew i krzaków 521,  z flory drzew, krzaków oraz traw- 395 odmian owocowych roślin, 620 odmian tropikalnych, 111 pożytecznych odmian roślin miejscowej  flory, 19 archeologicznych pamiątek, więcej 302 historyczno-archeologicznych pamiątek (w Kamieniec ´┐ŻPodolskim znajduje się 205, w rejonie Kamieńca- Podolskiego ponad 63, w rejonie Czemirowiec 27, w regionie Satanowa ponadj 12 obiektów).

Na terenie NPP wyodrębnione są następujące funkcjonalne strefy: strefa ochronna; strefa regulowanej rekreacji; strefa stacjonarnej rekreacji; strefa gospodarcza.  W powyższych strefach rozlokowane 21 rekreacyjnych instytucji, jak sanatoria, turystyczne bazy, domy wypoczynkowe oraz inne, około 160 przemysłowych przedsiębiorstw, spółdzielcze oraz indywidualne gospodarstwa rolnicze, które  przynoszą szkodę przyrodniczemu środowisku.

     Głównym zadaniem NPP jest ochrona przyrodniczego urozmaicenia, stworzenia zorganizowanych stref odpoczynku i uzdrowienia.

Na terenie NPP jest prowadzona produkcja czystych-ekologiczno  produktów spożywczych,  jak również surowca dla jej produkcji.

Obecnie prowadzone są przygotowania do otwarcia na terenie NPP ´┐ŻPodolskie Towtry´┐Ż wolnej strefy ekonomicznej, co stworzy korzystniejsze warunki dla dalszego rozwoju Narodowego Parku.

Różnorodność i bogactwo przyrodniczych zasobów, jak również możliwości rekreacyjne naszego parku mogą być podstawą dla stworzenia rozwiniętej sieci międzynarodowej turystyki, myślistwa oraz wędkowania.

 Administracja NPP ´┐ŻPodolskie Towtry´┐Ż jest  pod adresem: UKRAINA, 32301, Chmielnicka oblast`, miasto Kamieniec-Podolski, plac Polski rynek Nr6

Telefon/Fax: +38(03849) 51771, 51270, 24247
E-mail: