Powr�t do g��wnego menu

REJESTR
ARCHEOLOGICZNYCH PAMIĄTEK
HISTORII I KULTURY NPP �PODOLSKI ��WTRY�

Lp.

Nazwa zabytku

Adres

Data wybudowania

Architekt

 

1.

Staroruskie miasteczko

Rejon (powiat) Gródecki,  Gmina  Wielki Karabczyiw (Silska rada �Gminna Rada),wieś Wielki Karabczyiw, zachodnia okolica wsi, lewy brzeg  r. Smotrycz, na cyplu wysokiej góry

ղ � ղ�� w.

Dodatkowe informacje
Zdjęcia
Miejsce występowania

2.

Osiedle Czerniachowskiej kultury

Rejon Czemirowecki, Gmina Iwachniwci, wieś Iwachniwci na lewym brzegu strumyka

Koniec II - początek V w n. e.( naszej ery)

Dodatkowe informacje
Zdjęcia
Miejsce występowania

3.

Dwuwarstwowe osiedle Słowian

Rejon Czemirowecki, gmina Iwachnowci, 100m. na płn.- wsch. od w.Iwachnowci, na spadzistym zboczu prawego brzegu r.Smotrycz

��-V w, �-ղ�� w.

Dodatkowe informacje
Zdjęcia
Miejsce występowania

4.

Staroruski gród

Rejon Czemirowecki, gmina Cikiwska, w. Karaczkiwci, lewy brzeg r. Smotrycz

�-�V w.

Dodatkowe informacje
Zdjęcia
Miejsce występowania

5.

Dawne ruskie osiedle

Rejon Czemirowecki, gmina Jurkowci, na wsch. od wioski Jurkowci, w wąskie dolinie jednym krajem wchodzi do lasu

ղ-ղ�� w.

Dodatkowe informacje
Zdjęcia
Miejsce występowania

6.

Dawny ruski gród

Rejon Czemirowecki, gmina Zatłucze, na południe od wsi Czercze, w dół po  biegu r. Smotrycz

ղ-ղ�� w.

Dodatkowe informacje
Zdjęcia
Miejsce występowania

7.

Dawny ruski gród

Rejon Czemirowecki, gmina Zatłucze, w. Czercze na lewym brzegu r. Smotrycz w lesie

ղ-ղ�� w.

Dodatkowe informacje
Zdjęcia
Miejsce występowania

8.

Osiedle czasów Skifów

/Skifowie - rosyjska nazwa Scytów/.

Rejon Kamieniec- Podolski, gmina Sokół, północno-zachodnia okolica wsi Sokół, na lewym brzegu strumyka

V���IV w. p.n.e.

Dodatkowe informacje
Zdjęcia
Miejsce występowania

9.

Póżnopałeolityczny punkt I

Rejon Kamieniec-Podolski, gmina Kałaczkiwci, w. Kałaczkiwci, uroczysko Kut

35�11 tyś.  p.n.e. późny paleolit

Dodatkowe informacje
Zdjęcia
Miejsce występowania

10.

Staroruski gród

Rejon Kamieniec- Podolski,gmina Humińce, w. Kołubaiwci, na wysokiej górze

ղ��ղ�� w.

Dodatkowe informacje
Zdjęcia
Miejsce występowania

11.

Wczesno-paleolityczne miejsce znajdowania wyrobów  z krzemienia

Rejon Kamieniec-Podolski , gmina Wróbliwci, w. Luka Wróbliwećka w uroczysku Dunajok

300 � 150 r.  p.n.e.

Dodatkowe informacje
Zdjęcia
Miejsce występowania

12.

Osiedle i kurhany (mogiły) przed czasem skifów

Rejon Kamieniec-Podolski, gmina Wróbliwci ,na północnej okolicy w. Luka Wróbliwecka, uroczysko Dunajok

V��� � V�� w. p.n.e.

Dodatkowe informacje
Zdjęcia
Miejsce występowania

13.

Gród

Rejon Kamieniec- Podolski, wieś Pryworotja, uroczysko Hnatowyna

ղ � ղ�� w.

Dodatkowe informacje
Zdjęcia
Miejsce występowania

14.

Staroruski Gród

Rejon Kamieniec-Podolski, gmina Ustia, wieś Ustia, w miejscu wpływu r. Smotrycz do r. Dniestr tworzy niewielki przylądek.

ղ � ղ�� w.

Dodatkowe informacje
Zdjęcia
Miejsce występowania

15.

Staroruski Gród

Rejon Kamieniec-Podolski, gmina Chodorowcy, wieś Kniaginin, na prawym brzegu r. Żwańczyk, na wysokim skalistym cyplu, uroczysko Gorodyśkie

ղ� � ղ�� w.

Dodatkowe informacje
Zdjęcia
Miejsce występowania

16.

Staroruski Gród

Rejon Kamieniec-Podolski, gmina Hrynczuk, wieś Hrynczuk, na lewym brzegu r. Dniestr

ղ� � ղ�� w.

Dodatkowe informacje
Zdjęcia
Miejsce występowania

17.

Staroruski Gród

Rejon Kamieniec-Podolsk, gmina Humince, wieś Humince, lewy brzeg r. Mukszi. Uroczysko Błożkowa Zagroda, Góra Karmaliuka.

ղ � ղ�� w.

Dodatkowe informacje
Zdjęcia
Miejsce występowania

18.

Osiedle Trypilskie

Rejon Kamieniec-Podolski, gmina Żwaniec, wieś Żwaniec, na zach. od wsi koło r. Dniestr

IV � ��� w. p.n.e.

Dodatkowe informacje
Zdjęcia
Miejsce występowania

19.

Osiedle bugogniestrowej kulturz

Rejon Kamieniec-Podolski, gmina Ustria, wieś Wielka Slobidka. Uroczysko Kariery.

V��� - �V ���. p.n.e.

Dodatkowe informacje
Zdjęcia
Miejsce występowania

Powrót do głównego menu