To the main menu | to the history page | to the articles list

С. ВИСОЧЕНКО, І. РОВЕНЧАК, м. Львів

ТОВТРИ НА НАЙДАВНІШИХ ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТАХ

У вивченні Товтр важливе місце займає їх картографія, тобто картографування і аналіз існуючих картографічних моделей. В цьому плані надзвичайно важливим є виявлення найбільш ранніх картографічних джерел, де вони позначені. На основі цього можна простежити еволюцію уявлень наших предків про Толтры, особливості їх простягання та конфігурації.

В картографічному фонді Львівської наукової бібліотеки імені В. Стефаника АН України нами виявлено ряд карт, де показано Толтры як гірську гряду з підписом і без підпису. Так, в атласі Т.К. Лоттера (1717-1777), виданому в Аугсбурзі (1757-1777), на карті Угорщини показано без підпису Толтры. Вони простягаються із північного заходу (Збараж) на південний схід (Кам'янець). Таким чином, уже всередині XVIII ст. у західноєвропейській картографії Толтры виділялись, практично, окремо.

Найбільш ранньою картографічною моделлю, де Толтры позначено і підписано, є, на наш погляд, фрагмент карти Польщі, виданої Я.А. Річчі-Занноні в 1772 р. у Лондоні (масштаб 1:700000). Ця карта видана у формі атласу. Його 19 сторінка являє собою карту (фрагмент) під назвою “Карта Поділля, значної частини Волині, течії Дністра від Устя і до Хотина та Ладова, Богу від свого джерела і до Ладижина, пограниччя Молдавії, воєводств Белського, Руського, Київського і Брацлавського”. Карта створена в епоху “Реформи картографії” під впливом розпочатої у франції Д. Кассіні зйомки всієї країни. Близько 1740 р. Й.О. Яблоновський (1711-1777), воєвода новогродський, відомий меценат наук, почав збирати матеріали для виготовлення генеральної карти Польщі. До роботи були залучені французький картограф С. Гіллерс, географ короля Станіслава Августа капітан Ф.Ф.Чакі, які картографували окремі регіони Польщі і виготовили ряд детальних карт.

Зібрані Й.О. Яблоновським матеріали, були опрацьовані відомим італійським картографом Я.А. Річчі-Занноні (1736-1814). Видана ця генеральна карта Польщі тільки в 1772 р., тобто у період її занепаду (як відомо, саме в 1772 р. відбувся перший поділ Польщі).
На цій карті, північніше Кам'янця-Подільського, від Івахнівців через Смотрич і до Шатави позначено Медоборські гори. Як відомо, “Медобори” - один із варіантів назви Товтр. Згідно сучасних уявлень, Толтры простягаються дугою довжиною близько 250 км з північного заходу (витоки р. Ікви) і на південний схід (низів'я р. Тернави - притоки Дністра). Таким чином, порівняно із “сучасними” Товтрами, Медобори Річчі-Занноні займають їх п'яту частину, а саме, крайній південний схід. Розміщуючись між ріками Жванчик і Мукша, які на карті позначені, але не підписані, вони перетинаюгь з північного заходу на південний схід р. Смотрич в районі сучасного смт. Смотрич. Через Медобори проходять два шляхи - із Кам'янця-Подільського на Городок та з Городка на Гусятин через Теремківці. Позначення останнього шляху на карті цікаве тим, що зараз він взагалі не існує.

Введення в науковий обіг всіх наявних картографічних джерел, особливо XVIII-XIX ст., допоможе правильно зрозуміти еволюцію наших уявлень про Толтры, генезис їхньої назви, особливості освоєння і господарського використання. Це дає можливість робити висновки і вносити обгрунтовані пропозиції щодо подальшого наукового дослідження цієї гряди і практичного використання його природних ресурсів.