To the main menu | to the history page | to the articles list

Г. І. ДЕНИСИК, В. М. ВОЛОВИК, м. Вінниця

РЕКРЕАЦІЙНІ ЛАНДШАФТИ САТАНІВСЬКИХ ТОВТР

Подольские Толтры є найбільш чітко вираженою ділянкою Поділля за своїми природними особливостями (геологічною будовою, рельєфом, мікрокліматом, рослинністю) і господарським освоєнням. Унікальність природи Подільських Товтр неодноразово була підкреслена в роботах українських та закордонних вчених. Про це свідчить також система існуючих заказників і взятих під охорону пам'ятників природи, широкі перспективи для створення в межах Товтр заповідників і національних (природних) парків.

Активне та різнобічне освоєння природних ресурсів Подільських Товтр протягом століть і особливо останніх десятиріч докорінно змінило їх природну структуру, а на окремих ділянках (Нігин, Вербівці, Закупне) призвело майже до повного знищення. Щоб запобігти подальшому нераціональному використанню Товтр, вже сьогодні необхідне введення таких форм господарської діяльності, які б гармонійно “вписувалися” в їх унікальну природу. Одна з них - рекреаційна. Сьогодні рекреаційне освоєння Подільських Товтр розвиваєгься стихійно. Формуються Кам'янець-Подільський та Сатанівський рекреаційні вузли. Особливості природних умов та ресурсів, ландшафтна структура Сатанівського вузла, а також характер активного рекреаційного освоєння за останні десять років дозволяють виділити у його межах три функціональні зони: лікувально-оздоровча, пейзажно-рекреаційна та екскурсійно-туристична.
В межах зон найбільш сприятливими для рекреаційного використання будуть:

1. Заплава і надзаплавна тераса річки Збруч (загальна ширина 30-40 м), які складені суглинистим аллювієм з лучною рослинністю на лучних чорноземах. Інтенсивно використовується для періодичного відпочинку (“уїк-енду”) та “дикого” туризму, прийняття аеро- та геліован, прогулянок вздовж штучного озера. Територія активно витоптується рекреантами (3-4 ступінь дигресії трав'яного покриву), у зв'язку з чим, лісостепові угрупування поступово замінюються на степові. На території багато кострищ, звалищ, сміття. Також використовується як пасовище. У межах заплави створено три ставки, з яких найбільший знаходиться у межах лікувально-оздоровчої зони. Цей ставок створений у 1984 році, довжиною 650 м, завширшки - 20-25 м, глибина - 2-2,5 м, влітку прогрівається до 26-28°, використовується для купання та прогулянок на водних велосипедах, рівень води на 1-1,5 м вищий ніж у річці Збруч, від неї відокремлений насипною дамбою (висотою до 2 м), яка використовується для терренкуру. На дамбі є декілька видових точок, з яких відкривається живописна панорама. За рахунок невеликої ширини (1-1,5 м) га великої крутизни (30-35°) берег ставка для геліован практично не використовується. Як рекреаційні об'єкти, останні ставки мають невелике значення, використовуються для рибальства. Річка Збруч, за рахунок невеликої глибини (1-1,5 м), швидкої течії на перекатах (1-2 м/сек) та крутих уривистих берегів для купання не використовується. Вздовж досліджуваної ділянки було нараховано 8 рибальських стоянок (протягом 1,5 км).

Для більш раціонального використання заплави пропонуємо
а) обмеження випасу худоби на території заплави;
б) провести очищення та поглиблення ставків;
в) створити намивні пісчані пляжі у районі великого ставка;
г) створити зручну під'їзну дорогу до свердловин мінеральної води;
д) створити насадження вологолюбних рослин (верба плакуча, вільха чорна) з метою запобігання розмиву берегу річки,
е) створити ігрові площадки для дітей.

2. Міжгрядові сідловини, складені лесовидними суглинками, схили яких частково покриті грабово-дубовими насадженнями на опідзолених чорноземах. Сідловини інтенсивно забудовуються. На одному з їх схилів збудований санаторій “Збруч”. Днище сідловин у ході рекреаційного освоєння, як правило, заасфальтоване. Влітку тут створюється несприятливий мікроклімат за рахунок сильного нагрівання підстилаючої поверхні. Схили котловин частково засаджені екзотами (туя, срібляста ялина, срібляста тополя). Для більш раціонального використання котловин необхідно:

а) зменшити площу асфальтового покриття, замінити на газони;
б) збільшити насадження деревних порід з розлогою кроною, для покращення мікроклімату;
в) створити кільцевий туристично-прогулянковий маршрут.

3. Товтрові гряди. В межах Сатанівського рекреаційного вузла найбільш інтенсивно використовується для бальнеолікування пологий (до 18°) схилтолтры. Так, на північно-західному схилітолтры “Іванковецька” збудовані санаторій “Толтры”, турбаза “Джерельце”, бальнеопавільйон. Схили товтр покриті розрідженими дубово-грабовими насадженнями. Трав'яний покрив витоптаний (3 ступінь дигресії), багато (6-10) паралельних стежок, які проходять вздовж усього схилу і сприяють розвитку ерозійних процесів. Переважають рослини стійкі до витоптування: подорожник, щавель кінський, полин. За рахунок проведення комунікаційних робіт розпочався процес розмивання грунту та підстилаючих порід, у деяких місцях утворилися конуси виносу делювію. Схил використовується для бальнеолікування, терренкуру, пішохідних прогулянок у лісі, тут розташовані ігрові площадки для дітей.

Для оптимізації несприятливих процесів необхідно а) враховувати специфіку лесовидних суглинків при проведенні комунікаційних та будівельних робіт (високий ступінь просідання та розмиву); б) відновити трав'яний покрив та підлісок; в) припинити забруднення грунту антропогенними відходами; г) у зв'язку з неповним використанням схилу, можливе прокладення нових прогулянкових маршрутів та спорудження корпусів санаторію.

4. Круті схили товтр та вершини мають низьку рекреаційну оцінку. Можливе використання для пішохідних прогулянок та спортивного туризму. На одній з вершин розташована церква XIX століття і може розглядатись як туристичний об'єкт.