To the main menu | to the history page | to the articles list

Збруч

Відомо, що середнє Подністров'я - ареал, багатий на так звані субстратні (іншомовні) гідроніми. Фракійці, які населяли цю територію до початку нашої ери, залишили свої географічні назви. Більшість з них слов'яни замінили, частину переосмислили, пристосувавши до рідної мови.

Радянські дослідники вважають, що Збруч - назва не іншомовного походження. Вона складається з префікса "з" і основи "бруч". Відомий російський лінгвіст О.І. Соболевський схильний до думки, що цей гідронім (так само, як і топоніми Вручий, Овруч) пов'язаний з давньоруським дієсловом "вьрети" із значенням "кипіти, струменіти", давньослов'янським "извор" - "джерело".

Найбільш переконливу етимологію гідроніма запропонував мовознавець М. Фесмер. Він виводить його, як і назву Бруч (річка у Білорусії, в басейні Березини, притоки Дніпра), від дієприкметника "брующий, бруючий", який утворено від дієслова "бруить" - "текти, струменіти".

Гарнага І.
Збруч // Радянське Поділля, 1986. - 6 червня.

Читайте про Збруцького ідола, і ще про ідола, і про "Збруч - ріку єднання"