To the main menu | to the history page | to the articles list

КОЛИ ЗАСНОВАНО КАМ'ЯНЕЦЬ?

Багато кам'янчан ще пам'ятає святкування 900-річчя міста, яке проводилось в 1962 р. Зараз та дата, що була прийнята як час першої згадки про місто, викликає лише легку іронію (доведено недостовірність прикликання вірменів до Кам'янця, а рівно як і до Львова, в 1062 р.). На сьогодні щодо віку Кам'янця-Подільського існує кілька взаємно виключних концепцій.

Найбільш давня концепція, якої притримувалось багато істориків минулого (наприклад. Юхим Сіцінський), відносить заснування Кам'янця-Подільського до 60-х років XIV ст. В 1984 р. в мюнхенському науковому збірнику "Aus Russia mediaevalis" відомий львівський історик Ярослав Дашкевич виступив зі статтею "Каменец - еще раз", в якій стисло виклав історіографію питання та зробив критичні зауваження щодо відмінних від цієї концепції поглядів. Він поставив під сумнів роботи археологів (критичні зауваження Я.Р.Дашкевича не базуються на професійному знанні археологічного матеріалу) та надав першочергового значення звісткам середньовічних літописів про заснування Кам'янця-Подільського литовськими князями Коріатовичами (Коріотайтісами).

Найновіша концепція заснування Кам'янця-Подільського найбільш повно розроблена київськими архітекторами Євгенією та Ольгою Пламеницькими. Вона заглиблює найдавнішу історію міста до римських часів. До арсеналу цієї концепції належать власні інтерпретації повідомлень античних авторів (зокрема, географа II ст. н.е. Птолемея про місто Клепідаву у Європейській Сарматії на лівому березі Дністра), матеріалів архітектурно-археологічних досліджень тощо. Автори доходять висновку, що в межах середньовічного ринку в Кам'янці-Подільському на початку нашої ери розташовувався римський військовий табір. До того ж часу ці дослідники відносять будівництво першого кам'яного мосту (на кам'яних пілонах розташовувався дерев'яний хідник) та системи укріплень, яка складалась з 13 кам'яних веж (займала територію Старої фортеці та перешийку). Не вступаючи в дискусію щодо віку кам'яних споруд в Старому місті, все ж підкреслимо слабкість тверджень вказаних дослідників, які спираються на картографічних дослідженнях. Зокрема, вони твердять: "За даними .картографічних досліджень, річка Смотрич, що оперізує Старе місто, у II-XVI ст. брала початок з великого Амадоцького озера, яке існувало на півночі сучасної Хмельниччини..." Варто лише поглянути на одну з карт згаданого вже Птолемея, щоб переконатись в хибності цієї тези. Читачі можуть самі переконатись - чи надійне джерело старовинні карти!

Концепція, якої дотримуються сучасні археологи з Кам'янця-Подільського (Іон Винокур та Микола Петров), базується на археологічних відкриттях останніх десятиліть. Вона розглядає виявлені на території Старого міста в 1964 та 1982 роках давньоруські старожитності ІХ-ХІ ст. як сліди гнізд поселень, що лягли в основу формування давньоруського міста. Кам'янець ХІІ-ХІІІ століть, як свідчать археологічні матеріали, складався з кремля (дитинця), посаду й околиць. Дитинець площею біля 3 га знаходився на високому мисі з південно-західного боку Старого міста. Він мав приблизно трикутну в плані форму і піднімався на висоту до 38 метрів над рівнем річки Смотрич. Площу посаду для давньоруського часу поки-що встановити важко. Як показали археолого-архітектурні дослідження 1964-1968 років (Є.Пламеницька, І.Винокур), у ХІІ-ХІІІ ст. на території Старої фортеці (у південно-західній частині) існувало давньоруське городище. З напольного боку городище обмежувалося дерево-земляним валом і ровом. Розкопками відкрито культурний шар ХІІ-ХІІІ ст. майже півметрової товщини (горіле дерево, обпалене каміння, значна кількість давньоруської кераміки). Наприкінці XII - на початку XIII ст. земляні і дерев'яні укріплення валу підсилюються кам'яним муром із зубцями та щілиноподібними лучними бійницями (виявлено залишки муру загальною довжиною 20 метрів). З північно-східного боку, де мис не мав крутих схилів, територія давньоруського дитинця обмежувалася ровом, який згодом був засипаний внаслідок руйнації валу. В'їзд на територію дитинця вів із північно-західного боку через ворота у валу. Другий в'їзд розміщувався з боку посаду. Територія дитинця ХІІ-ХІІІ ст. значно поступалася за своєю площею у порівнянні з розмірами кам'яного замку пізніших часів.

На жаль, Кам'янцю-Подільському не пощастило привернути увагу літописців при описові подій, що відбувались на Україні-Русі. Тому можна пише допускати, чи не до нашого міста виїхав з Галича в 1228 р. тесть Данила Галицького - князь Мстислав Удатний, який, як відомо, останні роки свого життя провів на Пониззі. Міста Пониззя, імена який літопис не називає, згадуються і при описові багатьох інших подій. Не досить достовірною виглядає згадка про розорення Кам'янця монголо-татарами в 1241 р. (найімовірніше вона стосується літописного Кам'янця на Волині). Але відсутність згадок у відомих нам писемних джерелах - ще не привід повністю відкидати існування міста до 1362 р. В той же час, археологічні матеріали не дають підстав для заглиблення часу виникнення міста до рубежу чи перших століть нашої ери.

Як видно вже з цієї короткої статті, питання про вік Кам'янця-Подільського залишається відкритим. До вирішення цього питання спонукає не лише науковий, але й практичний інтерес. Для того, щоб розробляти проекти регенерації, потрібно перш за все форсувати проведення архітектурно-археологічних досліджень, доручивши їх фахівцям.

Винокур І., Трубчанінов С.
Коли засновано Кам'янець? // Кам'янець-Подільський вісник, 1994. - 5 травня.

Читайте ще про час заснування Кам'янця