To the main menu | to the history page | to the articles list

Кам'янчани і Острозька школа

400 років тому, у 80-х роках XVI ст., невелике волинське місто Острог стало визначним центром культурних закладів і подій, які виходили далеко за межі України. В 1578 році там була організована відома Острозька школа, яку назвали академією, при школі існувала друкарня, у якій російський першодрукар Іван Федоров надрукував знамениту Острозьку Біблію 1581 року.

Цю Біблію справедливо називають шедевром поліграфічного мистецтва, найкращим друкарським досягненням Івана Федорова. Вона відіграла велику роль у боротьбі з католицизмом та його особливо шкідливим породженням - уніатством, стала тією духовною зброєю, яка в умовах пансько-польської феодальної держави боронила пригноблені український і білоруський народи від примусового окатоличення і ополячення. Біблія розповсюджувалася також в Болгарії, Сербії й Румунії, відігравала значну роль у боротьбі цих народів з іноземними загарбниками.

До всіх цих визначних культурних подій XVI століття безпосереднє відношення мала культура стародавнього Кам'янця-Подільського. Організаторами культурних закладів в Острозі стали кам'янчани Герасим Смотрицький та Дем'ян Наливайко. До цих подій був причетний і третій - Ісайя Кам'янчанин.

Герасим Смотрицький, відомий письменник-полеміст і вчений XVI століття, до 1577 року був писарем кам'янецького руського (українського) магістрату. Наприкінці 1577 р. на запрошення князя В К. Острозького переїхав до Острога, очолив там гурток письменників і вчених, а в 1578 році організував Острозьку школу, став її першим ректором. Активно допомагав Івану Федорову в організації, а потім і в роботі друкарні, перекладав і редагував тексти Біблії, написав велику передмову до неї.

Другий кам'янчанин Дем'ян Наливайко активно допомагав Івану Федорову в організації і роботі друкарні, брав участь у перекладанні Біблії й інших книг, виданих у друкарні, в 1598 році очолив її. Третій - письменник XVI ст. Ісайя Кам'янчанин проводив пошуки у Москві тієї Біблії, яка була видана в Острозі у 1581 році.

Імена Герасима Смотрицького і Дем'яна Наливайка досить відомі в історії, ім'я ж Ісайї невідоме. Навіть його прізвище невідоме, він просто Ісайя з Кам'янця. До нас, однак, дійшли твори Ісайї, зокрема, лист до царя Івана Грозного 1566 року та інші. З них стала відома безрадісна доля цього талановитого письменника-самородка.

Ісайя (світське ім'я - Іоаким, Яким) народився в Кам'янці-Подільському десь в 30-х роках XVI ст. Тут він... "бе много учен граматики и философии святого Иоанна Дамаскина и иных премудрейших учителей".

Така ґрунтовна освіченість Ісайї, діяльність Герасима Смотрицького і Дем'яна Наливайка свідчать, що у Кам'янці вже в XVI ст. існували умови для широкої освіти й культури. Тут були створені братство і братська школа, третя у той час на Україні. Десятки кам'янчан навчалися у XV-XVI століттях в університетах Європи. При друкуванні Острозької Біблії частково використовувались шрифти кам'янецьких ремісничих цехів.

Ісайя Кам'янчанин деякий час перебував у монастирях Молдавії, де прийняв чернецтво і став дияконом. Повернувшись на Україну, виїхав до Києва, звідтіль до Вільно.

У 1561 р. за дорученням віленського каштеляна Григорія Ходкевича Ісайя подався до Москви, щоб придбати з книгозбірні царя Івана Грозного рукописну Біблію і видати її друком в Литовській Русі.

У Москві церковники обвинуватили Ісайю в єресі, посадили в монастирську тюрму, спочатку у Вологді, а потім у Ростові. В 1566 р. він звернувся з листом до царя, в якому доводив безпідставність обвинувачень, просив звільнити його. Та визволитись йому не вдалося, там він і помер близько 1591 року.

Майже 30 років мучився Ісайя в тюрмі, не зумівши роздобути бажаної Біблії. Пошуки її продовжили його віденські друзі. В 1571-1573 рр. литовський писар Михайло Гарабурда придбав у Москві ту саму Біблію, за якою їздив Ісайя. Вона була передана князю В.К.Острозькому, фундатору Острозької школи й друкарні. За його дорученням Біблію надрукував у 1581 р. першодрукар Іван Федоров.
Зв'язки з Острогом продовжили й інші видатні кам'янчани. У 80-х роках XVI ст. в Острозькій школі навчався брат Дем'яна Наливайка Северин Наливайко, організатор і керівник великого селянсько-козацького повстання 1594-1596 рр., яке можна вважати прологом визвольної війни українського народу 1648-1654 рр. під керівництвом Богдана Хмельницького. У повстанні брав участь і Дем'ян Наливайко.

Наприкінці XVI ст. у цій же школі навчався син Герасима Смотрицького Мелетій (Максим) Смотрицький, відомий пізніше український письменник-полеміст XVII ст., автор першої на Україні і в Росії "слов'янської граматики" 1618 року. Понад 100 років ця граматика була Основним підручником з мови на Україні і в Росії.

Тогочасні письменники і вчені-кам'янчани внесли великий вклад у здійснення видатних культурних заходів у кінці XVI ст. - організацію Острозької школи й друкарні, видання знаменитої Біблії 1581 року.

Сис Т.
Кам'янчани і Острозька школа // Прапор Жовтня, 1988. - 3 вересня.