Перейти у головне меню | на історичні дані | на статті

Мелентій Смотрицький.
(читайте ще про Смотрицького)

Мелентій СмотрицькийМелентій Смотрицький (з Смотрича на Поділлі), архієпископ Полоцький. Український письменник і богослов. Автор української граматики 1619 р. Цікаво, що в граматиці Смотрицького використовувались такі терміни, що залишились в російській граматиці і досі:

"гласная, согласная, ударение, слог, глагол, двоеточие, местоимение, предлог, наречие, падежи…" та багато інших.