Логотип НППГоловне меню

Профком

Функції профкому

Діяльність профкому

Нас захищають


Профком: гарна турбота - плідна робота

"Кожна людина має право створювати професійні спілки і входити до професійних спілок з метою захисту своїх інтересів".

Загальна декларація прав людини

Принципи профспілкового руху

  • єдність і солідарність: один за всіх і всі за одного
  • незалежність: служити інтересам спілчан
  • демократичні методи: добровільна і максимальна участь всіх членів у діяльності

Первинна профспілкова організація НПП "Подільські Товтри" створена в 1996 році відповідно до чинного законодавства.