Повернутись в головне меню

Логотип НПП

В головне меню

На новини

НОВИНИ – Міжнародна наукова конференція

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції “Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування”, що відбудеться на кафедрі загальної екології природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Наукові напрямки конференції:

  • 1. Проблеми екології та неоекології в Україні.
  • 2. Біоекологія та менеджмент природозаповідного фонду.
  • 3. Географічні засади вирішення екологічних проблем.
  • 4. Екологічна безпека продуктів харчування.
  • 5. Проблеми техноекології та інженерного захисту довкілля.
  • 6. Екологічні проблеми життєдіяльності сучасної людини.
  • 7. Еколого-економічна ефективність управління якістю довкілля.
  • 8. Екологічна освіта та виховання.

Офіційні мови конференції – українська, російська, англійська.

Заявку та матеріали на участь просимо надіслати до 1 березня 2011 року.

У заявці необхідно вказати прізвище, повне ім’я та по-батькові учасника; науковий ступінь, учене звання, посаду, назву навчального закладу або місця роботи; тему доповіді та обраний напрям; поштову адресу для листування; E-mail; необхідність мультимедійного проектора.

Матеріали конференції будуть опубліковані у Збірнику матеріалів доповідей Конференції, який планується видати до початку проведення конференції.

Загальний обсяг матеріалів до 2 повних сторінок. Формат сторінки – А4 (210х297 мм), орієнтація книжкова, параметри сторінки: всі поля – 20 мм. Редактор: Word, шрифт Times New Roman, кегль – 14, інтервал 1, абзацний відступ 1 см, вирівнювання за шириною. Таблиці, ілюстрації та формули вставляються за текстом. Вартість друку однієї сторінки становить 25 грн.

Заявку та електронний варіант публікації прохання надіслати на електронну адресу: garashykiv@mail.ru

Організаційний внесок учасника у розмірі 120 грн. надсилати поштовим переказом на адресу: 32300 вул. Гагаріна 36/1, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Гаращук Інні Володимирівні з поміткою “Оргвнесок на конференцію”. Організаційний внесок включає витрати на проведення конференції, екскурсії.

Вартість проживання у готелях міста від 120 грн/добу. Вартість харчування:
- обід в їдальні університету – 30 грн;
- вечір ділових зустрічей (банкет) – 150 грн.

Додаткова інформація за телефонами:
0974307237 Інна Володимирівна Гаращук
0674287847 Віталій Вікторович Шаравара
0637906995 Іван Вікторович Федорчук

Подальша інформація стосовно проведення конференції буде повідомлена у запрошенні.

Просимо обов’язково повідомити в заявці про особисту участь у конференції, необхідність у запрошенні з мокрою печаткою, а також дату та час Вашого приїзду.

Загальну інформацію і зразок оформлення матеріалів (українською, російською, англійською мовами) можна взяти тут: 2011-04_confer.doc

Оргкомітет