Повернутись в головне меню

Логотип НПП

В головне меню

На новини

НОВИНИ – 9-та міжнародна наукова конференція

На кінець XX століття наслідки антропогенного впливу на природне середовище призвели до суттєвої трансформації природних екосистем, що зрештою почали загрожувати не тільки їх нормальному функціонуванню, але й негативно впливати на життя самої людини. Ця проблема набула глобального значення і поставило людство перед необхідністю контролю масштабу сучасних антропогенних перетворень. Важливість вирішення невідкладних завдань з поліпшення екологічної і соціально–економічної ситуації в усьому світі уже давно привернула увагу наукової громадськості, представників державних та міжнародних інституцій. Загально визнано, що майбутнє людства залежатиме від стану довкілля тому що подальше виснаження природних ресурсів, нехтування законами розвитку природи призведе до екологічних і соціальних криз світового значення, які врешті решт стануть на перешкоді розвитку цивілізації. Але щоб запобігти цим руйнівним силам людство – від пересічної людини – повинно усвідомити наскільки важливо для нього є збереження екологічного стану довкілля від функціонування якого і відновлення його ресурсів залежить життя людини. Дуже важливим, необхідним і дуже складним етапом на цьому шляху є виховання дбайливого ставлення до природи, тому що без переорієнтації світогляду та усвідомлення проблеми широкими верствами населення неможливо її вирішити.

Вже звичними в місті стали чужоземні «гості»: амброзія полинолиста, стенактис однорічний, розрив-трава, чорнощір, злинка канадська, айлант високий, клен американський та інші, які завдають шкоди сільському господарству, здоров’ю громадян і, головне, біологічному різноманіттю.

Кінець червня та початок липня для Кам’янця–Подільського ознаменувався відкриттям 9 міжнародної наукової конференції «Антропізація навколишнього середовища міських поселень. Флора і рослинність», яка і аналізувала різноманітні аспекти проблеми не аборигенних організмів.

Організаторами конференції були Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та Національний природний парк «Подільські Товтри». Члени оргкомітету конференції – Мирослав Шевера та Людмила Любінська (співголови конференції), Людмила Зав’ялова та Ольга Оптасюк (секретарі конференції), Микола Матвєєв, Ілля Чорней, Василь Буджак, Микола Величко (члени оргкомітету) зробили все можливе для втілення різноманітної, насиченої і цікавої наукової програми.

На конференцію зголосилися 127 ботаніків та екологів з 9 країн світу, було представлено 15 наукових доповідей та 34 стендових інформацій. Науковці України, Польщі, Словаччини, Болгарії, Туреччини, Саудівської Аравії, Білорусії, Канади, Румунії представили свої наукові здобутки та обговорили актуальні проблеми урбанофлористики, синантропізації рослинного покриву окремих регіонів, синантропізації флори та рослинності об’єктів природно-заповідного фонду, інвазії неаборигенних рослин тощо, з якими виступили провідні фахівці-ботаніки Віра Протопопова та Мирослав Шевера, Барбара Токарська–Гузік зі співавторами, Яна Маєкова та Маріца Заліберова, Адам Розстанський, Збігнєв Целка, Юнус Доган, Анелі Недельчіва та ін.

Окрім наукової програми учені мали нагоду ознайомитися і з старовинним містом Кам’янцем-Подільським, його Старою фортецею, костьолом та церквами, міською ратушою, Смотрицьким каньйоном, чарівною природою НПП «Подільські Товтри», зокрема провели екскурсії по Вербицьких товтрах, Суржинецькому яру, Кармелюковій горі.

Підсумком конференції стали вироблені напрямки співпраці між країнами та пропозиції для регіональних дій щодо забезпечення вивчення, інформування населення про сучасні зміни і тенденції рослинного покриву в умовах антропогенного впливу.

Микола Рябий, молодший науковий співробітник НПП «Подільські Товтри»
Мирослав Шевера, провідний науковий співробітник Інституту ботаніки НАН України

(натисніть для збільшення)