У головне меню | на зміст | далі

ВСТУП

Територія України має надзвичайно високе антропогенне навантаження на природне середовище, що привело до порушення екологічної рівноваги багатьох регіонів. Запобігти подальшій руйнації природного середовища можливо шляхом охорони, збереження та доцільного використання значних за площею територій з цінними властивостями. Практика природоохоронної діяльності створила різні форми збереження природи - шляхом організації заповідників, заказників, резерватів, національних природних парків та інше.
Серед різних природоохоронних об'єктів значне місце посідають національні природні парки.
Згідно з законодавчими актами національні природні парки визначаються як природоохоронні, рекреаційні, культурно-освітні, науково-дослідні установки загальнодержа-вного значення, що створюються з метою збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну і наукову, освітню та естетичну цінність.
Територія Поділля, яка включає Товтровий кряж, Призбучські та Придністровські природні комплекси, має значну природоохоронну та рекреаційну цінність, відповідає вимогам організації національного природного парку.
Створений в згаданих межах національний природний парк буде сприяти вирішенню проблеми збалансованого розвитку всього регіону, організації раціонального природокористування та охорони природи, збереженню і відтворенню природних комплексів, використанню історико-культурного і природного потенціалу для організації відпочинку та туризму населення.
Розробка проекту організації території національного природного парку "Подільські Товтри" базується на засадах Закону про природно-заповідний фонд України, діючого законодавства та державних нормативів.
Проект розроблено на підставі Закону "Про природно-заповідний фонд України", діючих нормативів, завдання на проектування, тимчасового положення про зміст та склад матеріалів Проекту організації території парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів та інших вихідних даних.