У головне меню | на зміст | далі

9.11. ПЕРЕРОБКА ДЕРЕВИНИ ТА ІНШИХ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ

Рубки головного користування згідно "Правил рубок головного користування в лісах України", затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 р. за № 559 на території виділених НПП у постійне користування не передбачається.
В зв'язку з цим, деревина буде заготовлятись лише в межах заходів, пов'язаних з веденням лісового господарства та формуванням ландшафті. Тобто при проведенні ландшафтних рубок догляду - освітлення, прочищення, проріджування, прохідних рубок.
Всього у віці рубок догляду виявлено біля 1540 га насаджень, у т.ч. потребують рубок догляду понад 360 га. З них, для поліпшення природного складу 29 га, поліпшення просторового розміщення понад 281 на, поліпшення декоративних якостей понад 50 га.
Планується вирубати запас у розмірі 3,95 тис.м3, у тому числі: кореневий - 2,30 тис.м3, ліквідний - 1,55 тис.м3, ділової деревини - 0,10 тис.м3. З них, по групах порід: хвойні - 3,1 тис.м3 (кореневий - 1,75 тис.м3, ліквідний - 1,25 тис.м3, ділової деревини - 0,10 тис.м3), твердолистяні - 0,85 тис.м3 (кореневий - 0,55 тис.м3, ліквідний - 0,30 тис.м3). Термін повторюваності робіт 5-10 років. Щорічний розмір рубок догляду - 58 га. Запас, що вирубується, складе 0,50 тис.м3, з них кореневий - 0,31 тис.м3, ліквідний - 0,18 тис.м3, ділової деревини - 0,01 тис.м3.
По групах порід планується такі об'єми ландшафтних рубок: хвойні - 0,37 тис.м3, твердолистяні - 0,13 тис.м3.
На території ГНПП намічається також і проведення санітарно-оздоровчих заходів на території понад 357 га, на якій планується вирубати кореневий запас - 1,99 тис.м3, ліквідний - 1,77 тис.м3, ділової деревини - 0,27 тис.м3 на протязі трьох років. Щорічна площа визначена в розмірі понад 119 га, запас, що вирубується, складе: кореневий - 0,66 тис.м3, ліквідний - 0,59 тис.м3, ділової деревини - 0,09 тис.м3.
За три роки намічається вирубати по породах наступні об'єми: хвойні - кореневий - 0,03 тис.м3, ліквідний - 0,03 тис.м3, на площі - 2,7 га, твердолисті - кореневий - 1,96 тис.м3, ліквідний - 1,74 тис.м3, ділової деревини - 0,27 тис.м3 на площі 355,0 га Щорічний розмір передбачається, хвойні кореневий - 0,01 тис.м3, ліквідний - 0,01 тис. м3 на площі 0,9 га; твердолистяні - кореневий - 0,65 тис.м3, ліквідний - 0,58 тис.м3, ділової деревини - 0,09 тис.м3 на площі 118,3 га.
В зв'язку з тим, що у господарській зоні НПП відсутні деревостани, що втрачають захисні водоохоронні та інші цінні властивості лісовідновні рубки і рубки пов'язані з реконструкцією малоцінних молодняків і похідних деревостоїв не проектується на період першої черги.
Крім описаних вище заходів, пов'язаних з веденням лісового господарства та організацією території передбачається розруби квартальних просік (на площі 0,4 га), розчищення квартальних просік (на площі 0,4 га), обрізка гілок та сучків (на площі 62,8 га). В результаті чого планується досягти загальний запас деревини у розмірі 0,19 тис.м3, з них хвойних - 0,18 тис.м3 та твердолистяних - 0,1 тис.м3, у тому числі щорічно 0,13 тис.м3, з них хвойних - 0,12 тис.м3 та твердолистяних - 0,01 тис.м3.
Планується одержати стовбурний запас - 0,18 тис.м3 (хвойні - 0,17 тис.м3, твердолистяні - 0,01 тис.м3), ліквідний - 0,03 тис.м3 (хвойні - 0,03 тис.м3).
Всього в результаті проведення приведених вище заходів пов'язаних з веденням лісового господарства та організацією території планується в період першого етапу одержати 8,19 тис.м3 деревини, у тому числі запасу кореневого - 4,29 тис.м3, ліквідного - 3,35 тис.м3, ділової деревини - 0,37 тис.м3, стовбурний -0,18 тис.м3. З них за групами порід: хвойні - 3,36 тис.м3 (у т.ч. кореневий запас - 1,78 тис.м3, ліквідний - 1,31 тис.м3, ділової деревини - 0,10 тис.м3, стовбурний - 0,17 тис.м3), твердолистяний - 4,83 тис.м3 (у т.ч. кореневий запас - 2,51 тис.м3, ліквідний - 2,04 тис.м3, ділової деревини - 0,27 тис.м3, стовбурний запас - 0,01 тис.м3).
Приведені запаси деревини можуть бути використані для виготовлення пиломатеріалів, тари тощо. Для цього на кінець першого етапу намічається будівництво пилорами, сушильня для деревини та столярного цеху.
На невкритих лісовою рослинністю землях передбачається за період першого етапу наступні ландшафтно-відновлювальні заходи.
Відновлення ландшафтних культур намічається на площі 27,0 га, у т.ч. сосну звичайну - на 2,2 га і дуб звичайний - на 24,8 га. Природне поновлення дуба звичайного планується на 2,2 га.
В межах НПП лісовою охороною використовуються сіножаті суходільні на площі 0,3 га. Середня врожайність 0,8.
Працівниками Кам'янець-Подільського держлісгоспу проводиться збір лікарських рослин в розмірі 11 т на рік, з них дикоростучих - 4 т на рік.
Збільшення території під сіножатями на планується, можливий приріст середньої врожайності до 18,6 ц/га.
Збір лікарських рослин у тих же розмірах планується проводити робітниками НПП. У зв'язку з наведеним на стор. збільшенням об'ємів збору не передбачається.
За період першого етапу намічається будівництво складених приміщень закритого типу для зберігання лікарських рослин ота відкритого типу для зберігання сіна та гіллячкового корму, сушильня для лікарських рослин.

У головне меню | на зміст | далі