У головне меню | на зміст | далі

9. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ, ОБ'ЄКТІВ
9.1. РЕКРЕАЦІЙНІ, ТУРИСТИЧНІ ЗАКЛАДИ

Використання природних комплексів розглядається в напрямках:

Опираючись на функціональне зонування території (згідно з "Законом про природно-заповідний фонд України") в сфері рекреації визначені такі групи рекреаційних і туристичних закладів:

В проекті представлено: розміщення та ємність установ стаціонарної рекреації, чисельність обслуговуючого персоналу в установах стаціонарної рекреації в межах національного парку, площа необхідних територій для створення мережі установ лікування, відпочинку та туризму в розрізі районів (табл.9.1.1).

Таблиця 9.1.1. Розвиток системи установ та організацій лікування, оздоровлення та відпочинку в межах Національного парку "Подільські Товтри"


У головне меню | на зміст | далі