У головне меню | на зміст | далі

11.2.4. Теплопостачання.

Теплопостачання існуючих лікувально-оздоровчих закладів, розташованих в межах паркової зони здійснюється від централізованої системи теплопостачання у м. Кам'янець-Подільському та групових або індивідуальних котелень (смт Сатанів, Стара Ушиця, с.Привороття-2). Паливо для джерел теплопостачання - природний газ, мазут. Найбільш значні джерела теплопостачання зосереджені у м. Кам'янець-Подільському: установлена потужність ТЕП - 136,3 Гкал/год, котелень - 94,8 Гкал/год, приєднане теплове навантаження 182,6 Гкал/год. Резерв установлених потужностей джерел теплопостачання - незначний.
В інших населених пунктах Голродоцького, Чемерівецького, Кам'янець-Подільського районів, де проектом намічається будівництво санаторно-оздоровчих закладів, достатньо потужні джерела теплопостачання відсутні.
Відповідно до прогнозних показників розвитку закладів лікування, відпочинку т а туризму, в межах паркової зони, визначені максимальні теплові потоки (табл.11.2.6).

Таблиця 11.2.6. Розрахункові теплові протоки (Гкал/год)

Потреба у тепловій енергії визначена згідно "Инструкции по планировке и застройке курортов и зон отдыха. ВСГН 23-75", СНіП 2.04.07-86, СНіП 2.04.05-91*, СНіП 2.01.01-82.
На розрахункові строки для об'єктів цілорічного функціонування централізоване теплопостачання визначене на потреби опалення, вентиляції та гарячого водопостачання (табл.11.2.7).

Таблиця 11.2.7. Розрахунки теплоспоживання для об'єктів цілорічного функціонування

Обслуговуючий персонал - місцеве населення, розміщується у існуючій забудові населених пунктів у межах паркової зони. Їх потреби у теплі приймаються до розрахунку при розробці проектної документації населених пунктів на наступній стадії проектування.
Теплопостачання лікувально-оздоровчих закладів та житлового фонду працюючих передбачається здійснювати, враховуючи місцеві умови, планувальні структуру території паркової зони, використовуючи найбільш екологічно чисті та ефективні джерела, до яких можна віднести групові котельні на газовому паливі. Резервне паливо - мазут.
Теплопостачання лікувально-оздоровчих закладів м. Кам'янець-Подільського передбачається із централізованої системи. Загальна потреба у теплі складає на першу чергу будівництва 1,19 Гкал/год, розрахунковий строк 4,34 Гкал/год.
Згідно Схеми теплопостачання міста Кам'янець-Подільського (ВНИИэнергопром. У.В.) намічається збільшення установленої теплової потужності джерел теплопостачання до 450 Гкал/год за рахунок реконструкції існуючих котелень і будівництва нової районної котельні тепловою потужністю 67,8 Гкал/год.
Генеральним планом курорту Сатанів (Діпромісто, м.Київ, 1996 р.) загальна потреба у теплі лікувально-оздоровчих закладів визначена на І чергу будівництва 44,10 Гкал/год, розрахунковий строк -121,85 Гкал/год.
Теплопостачання курортної зони намічається від існуючих котелень із збільшенням їх теплової потужності у 2000 р. до 16,0 Гкал/год, та за рахунок будівництва нової котельні потужністю у 2000 р. - 30 Гкал/год, 2015 р. - 105 Гкал/год.
Загальна потреба у теплі дитячого санаторію та житлового фонду працюючих, розташованих у смт Стара Ушиця на розрахункові періоди складе 3,72 Гкал/год.
Проектом намічається теплопостачання санаторію від існуючої групової котельні. Установча потужність котельні - 2,5 Гкал/год -повністю вичерпана. Збільшення ємності санаторного закладу до 600 чол. потребує корінної реконструкції котельні.
Потужність та місцерозташування, котельні визначається на стадії проекту з урахуванням усіх можливих споживачів.
Загальна потреба у теплі профілакторію, розташованого у с.Привороття-2 на розрахункові строки визначена 0,62 Гкал/год. Ємність закладі зберігається на рівні існуючої. Теплопостачання профілакторію передбачається від існуючої котельні при умові її реконструкції.
Теплопостачання оздоровчо-лікувальних закладів, запропонованих на розрахунковий строк у населених пунктах Городоцького (с.Іванівці), Кам'янець-Подільського (сс.Нефедовці, Гуменці, Кадіївці), Чемерівецького (сс.Гусятин, Вільхівці, Сокиринці, Почапинці) районів, а також житлового фонду працюючих і виробничої бази розтащованих у с.Колодіївка (Кам'янець-Подільський р-н) може бути здійснено від індивідуальних котелень з урахуванням місцевих умов після вибору майданчиків під будівництво.
Потужність та місцерозташування котелень визначається на стадії проекту з урахуванням усіх можливих споживачів.

У головне меню | на зміст | далі