Логотип НППВ головне меню

Історія / Література

Список статей

З ЕПОХИ КЛАСИЦИЗМУ

Будинок першої в місті чоловічої гімназії (тепер там історичний факультет педагогічного інституту імені В.П. Затонського), споруджений в 1841 році. Це був період розквіту класицизму в російській архітектурі, який характеризувався простими і суворими формами, симетричною композицією фасадів, скромним декором.

АВОТРИ проекту відмовилися як від повного ордеру, характерного для чисто класичного стилю, так і від спрощеного ордерного каркасу у вигляді виступаючих пілястрів або напівколон. На фасаді відсутнє вертикальне членування, зате досить розвинута система горизонтального поділу при допомозі карнизів, поясків, сандриків.

Особливої краси будинкові надають півциркулярні вікна другого поверху, глибоко посаджені в товщу стіни. Виносний балкон, в центрі будинку опирається на чотири колони - опори. Масивні двері під балконом служать головним входом. Будинок зовні Дуже скромний і в той же час показний - це особливість багатьох архітектурних творінь епохи класицизму.

Згодом, в 1853-1973 роках, була проведена невелика перебудова, яка змінила внутрішнє планування. В актовому залі між другим і третім поверхами з'явилось перекриття, що дало змогу одержати додаткову площу, яка була пристосована під гімназичну церкву. В зв'язку з цим на третьому поверсі підняли стелю, а в його центрі спорудили купол.

3 появою нового будинку гімназії площа одержала назву Гімназична. Таку назву вона зберегла до 1920 року. Після остаточного встановлення Радянської влади колишня гімназія була перетворена в першу трудову школу. Згодом вона називалась 1-ю школою селянської молоді і фабрично-заводською семирічкою, першою неповною середньою, і першою середньою.

У роки Великої Вітчизняної війни приміщення школи зазнало великих руйнувань. Від будинку залишились лише стіни та прорізи вікон і дверей. Але, незважаючи на труднощі післявоєнного періоду, вже в 1948 році будинок був відбудований і переданий педагогічному інститутові. В 1963 році в ньому розмістились історичний факультет і заочний відділ інституту.

Будинок колишньої гімназії - один із численних пам'яток архітектури, який чудово зберігся і понині. його зали і кімнати пам'ятають революційних народників 70-х років XIX ст.

У 1866 році учитель словесності О.Р. Романовський разом з вихованцями старших класів гімназії В.К. Дебагорієм-Мокрієвичем і Г.О. Мачтетом заснували "Кам'янець-Подільську комуну". В 1846 році гімназію відвідував Т.Г. Шевченко, який прибув до Кам'янця як член Київської Археологічної комісії. Протягом 1864-1867 pp. в цьому приміщенні жив і викладав російську мову та літературу видатний український філолог, член-кореспондент Петербургської АН П. Г. Житецький.

Із стін гімназії вийшли відомі діячі науки, культури, мистецтва, державний діяч і вчений В.П. Затонський, ім'ям якого названий педагогічний інститут; біохімік, академік АМН СРСР, Герой Соціалістичної Праці Б.І. Збарський, який разом з професором В.П. Воробйовим брав участь у бальзамуванні тіла В.І. Леніна; математик, член-кореспондент АН УРСР, професор М.Г. Чеботарьов, лауреат Державної премії письменник В. П. Беляєв.

Будинок є цінним пам'ятником архітектури епохи класицизму. Він включений в список пам'яток, які охороняються державою.

Папевська С.
З епохи класицизму // Прапор Жовтня, 1986. - 21 травня.