Логотип НППВ головне меню

Історія / Література

Список статей

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
(читайте ще про місто)

Кам'янець-Полільський - одне з найдавніших міст Української РСР. В другій половині XIV століття був центром удільного Подільського князівства в складі Литовської держави, з середини XV століття - важливий торговий, ремісничий центр на Україні, одна з основних ланок у системі оборонних укріплень на східних рубежах феодальної Польщі. Після возз'єднання Правобережної України з Росією став губернським містом. До Великої Вітчизняної війни - адміністративний центр округу (1923- 1930, 1935-1937 роки), Кам'янець-Подільської області (з вересня 1937 р. до березня 1941 p.). Нині - місто обласного підпорядкування, районний центр.

У документах польського магістрату, місцевих судових установ, написаних на латинській і польській мовах, зустрічається переважно одночленна назва міста Кам'янець, в урядових актах Польської держави - здебільшого двочленна Кам'янець на Поділлі або Кам'янець-Подільськ. Польські урядовці вживали двочленне найменування міста тому, що в той час у Речі Посполитій було кілька міст з такою ж назвою.

В указах Сенату Російської імперії, виданих в 1793-1796 роках у зв'язку з возз'єднанням Правобережної України з Російською державою, місто іменується Кам'янець-Подільський, а повіт - Кам'янецький. Однак у XIX столітті і на початку XX губернський центр Поділля в офіційних документах здебільшого називався Кам'янець-Подільськ. Ця традиція не порушувалась і в 20- 30-х роках XX століття.

Президія Верховної Ради УРСР, впорядковуючи назви ряду міст республіки, в серпні 1944 року прийняла Указ про оформлення назви міста закінченням "-ий". З цього часу воно носить ім'я Кам'янець-Подільський.

В основі назви лежить слово "камінь". В минулому воно мало кілька значень. Основними були "кам'яна гора" і "тверда гірська порода". З першим значенням його вживали переважно жителі Уралу та Сибіру. Наприклад, Уральські гори називали Камінь. Ім'я нашого міста пов'язують з другим значенням слова "камінь". Його сприймають як вказівку на розташування поселення на скелястих берегах річки.
Топонім утворився не від давнього іменника "камінь", а від відносного прикметника "кам'яний". Суфікс -ець служить тут як засіб субстантивації прикметника (переходу прикметника в іменник, географічну назву).

Друга частина топоніма - похідна від назви земель Середнього Подністров'я і Верхнього та Середнього Побужжя. Поділля, як і поділ, - український народний географічний термін. Він пов'язаний з давньоруським терміном "подолие" із значенням "долина, низовина". Назву Поділля слід тлумачити як "край, розташований у низовинній місцевості по відношенню до Українських Карпат".

Що раніше виникло: місто Кам'янець чи його ім'я? На перший погляд, питання здається дивним, але воно доречне.

Кам'янень-Подільський перетворювався з села в місто поступово. Знайдені в 60-х роках на території Старої фортеці археологічні пам'ятки свідчать, що фортеця, а отже і місто, виникли не пізніше першої половини XII століття. У фортеці, Старому місті, на Руських Фільварках виявлені кераміка, римські монети та інші старожитності, які відносяться до II-IX століть нашої ери. Отже, поселення в цьому місці існувало задовго до завершення формування міста. Називалось воно, мабуть, як і тепер - Кам'янцем. Можливо, давньогрецький вчений К. Птолемей на своїй географічній карті позначив поблизу Середнього Дністра наш прадавній Кам'янець і, зберігаючи значення слов'янського імені поселення, назвав його на грецькій мові Петридава ("поселення на камені").

Гарнага І.
Кам'янець-Подільський // Радянське Поділля, 1984. - 11 вересня.