Повернутись в головне меню

Логотип НПП

В головне меню

На новини

НОВИНИ – Міжнародна наукова конференція

10-11 травня 2011 року на теренах Кам'янеччини відбулась Міжнародна наукова конференція "Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування", присвячена 15-річчю функціонування НПП "Подільські Товтри". В підготовці заходу прийняли участь Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (ректор Завальнюк Олександр Михайлович), національний природний парк "Подільські Товтри" (директор Янковський Олег Йосипович), Камянець-Подільський районний осередок ВЕЛ (голова Кучинська Олександра Петрівна), Товариство Подільських природодослідників та природолюбів (голова Любінська Людмила Григорівна).

На сьогодні проблеми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів не втрачають своєї актуальності. Цим і пояснюється те, що щирокий спектр досліджуваних екологічних проблем розглядався на 8-ми секціях:

 • Біоекологія та менеджмент природозаповідного фонду.
 • Географічні засади вирішення екологічних проблем.
 • Екологічна безпека продуктів харчування.
 • Екологічна освіта та виховання.
 • Екологічні проблеми життєдіяльності сучасної людини.
 • Еколого-економічна ефективність управління якістю довкілля.
 • Проблеми екології та неоекології.
 • Проблеми техноекології та інженерного захисту довкілля.
 • Кожна секція, окрім пленарного засідання, охоплювала до 20-ти доповідей з результатів наукової роботи представників майже всіх провідних вузів України.

  Атмосфера спілкування учасників конференції сприяла обміну досвідом та ознайомленню з новими науковими відкриттями в галузі охорони довкілля. Розглядались різноманітні пропозиції шляхів вирішення екологічних проблем кожного конкретного регіону України, а саме оптимізація землекористування в межах екомереж, заходи боротьби з заростанням водосховищ р. Дніпра, оцінювання небезпеки поліетеленової упаковки при зберіганні харчових продуктів, впровадження натурального землеробства як основи екологічної безпеки продуктів харчування.

  Учасники конференції ознайомились з історичними та архітектурними пам'ятками міста, відвідали музей природи НПП "Подільські Товтри" та ряд об'єктів природно-заповідного фонду (геологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Китайгородське відслонення", Бакотський скельний монастир та ВБУ "Бакотська затока") національного природного парку, 15-ти річчя функціонування якого відмічатиметься 27 червня 2011р.

  Радо вітали учасників конференції ЗОШ смт.Стара-Ушиця та с. Китайгород, де функціонують еколого-просвітні центри та музейні кімнати з цікавими експонатами.