Логотип НПП

Главное меню

Природные памятки

Список объектов

Стоит увидеть

Памятка природы местного значения Скала-останец "Голова гиганта"

Цінність: Уникальная памятка верхнего силура

Географическое положение: вблизи с. Устье, Каменец-Подольский район


Фото объекта отсутствует

Положение про геологическую памятку природы местного значения Скала-останец "Голова гиганта"

1. Общие положения

1.1 Геологічна памятка природы местного значения Скеля останець "Голова велетня", знаходиться на лівому березі р. Днiстер в 1 км від с. Устя. Зразок вивітрювання верхньосилурiйських відкладів. Заповіданий рішенням ОВК №278 від 04.09.1982 р.
1.2 Загальна площа геологічної пам'ятки природи местного значения Скеля останець "Голова велетня" становить 1,0 га. Користувач сільська Рада с. Устя Кам'янець-Подільського р-ну.
1.3 Геологічна памятка природы местного значения Скеля останець "Голова велетня" входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об'єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, геологічної пам'ятки природи местного значения Скеля останець "Голова велетня", а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, Каменец-Подольский район, с. Устя, сільська Рада.
2. Цель создания и задачи геологічної пам'ятки природи местного значения Скеля останець "Голова велетня".
2.1 Геологічна памятка природы местного значения Скеля останець "Голова велетня" входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням геологічної пам'ятки природи местного значения Скеля останець "Голова велетня" є збереження зразка вивітрювання верхньосилурiйських відкладів. Ст. 27 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Геологічна памятка природы местного значения Скеля останець "Голова велетня", може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних та інших цілях.
3. Режим территории и охрана геологічної пам'ятки природи местного значения Скеля останець "Голова велетня".
3.1 На території пам'ятки природи обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим Положением про пам'ятку природи.
3.2 Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням пам'ятки природи, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачi земельних ділянок, природних об'єктів, оголошених пам'ятками природи, беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму її охорони та збереження. Ст. 28 З.У. про ПЗФ України.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду пам'ятці природи та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки пам'ятці природи.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території пам'ятки природи.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності пам'ятки природи.
3.10 Порушення закону "Про охорону навколишнього середовища" тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної пам'ятці природи, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території пам'яток природи здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положение разработано на основе Закона Украины "Про природно-заповедный фонд Украины".

Погоджено:
Сільський голова В. Ткачук


В 2 км от с. Устья Каменец-Подольского района вверх по течению р. Днестра, на его левом берегу, в устье р. Смотрича расположено урочище Столбцы. Здесь в обрывистых выходах силурийских пород, представленных известняками и доломитами с прослоями глинистого сланца, встречаются скалы-столбы с причудливыми формами выветривания. Среди скал есть одна высотой 16 м, напоминающая голову воина в шлёме – Голова Витязя. Имеет эстетическое значение. ППМ, земельный отвод 0,8 га.

Геологические памятники Украины: Справочник-путеводитель / Коротенко Н. Е., Щирица А. С., Каневский А. Я. и др.- Киев: Наук. думка, 1985.

Читайте также статью о скале.развернуть