Логотип НПП

Главное меню

Природные памятки

Список объектов

Стоит увидеть

Памятка природы местного значения "Разрез баговицкой свиты" (мукшанской подсвиты)

Цінність: Неостратотипичный разрез Мукшанской подсвиты

Географическое положение: левый берег р. Днестр, ниже устья речки Мукша, Каменец-Подольский район


| Все фото >>

Положение про геологическую памятку природы местного значения "Разрез баговицкой свиты" (мукшанской подсвиты)

1. Общие положения.

1.1 Геологічна памятка природы местного значения "Розріз баговицької свити (мукшанської пiдсвити)" . Лівий берег р.Днiстер в 0,4 км. нижче гирла р.Мукша. Розкритий неостратотипiчний розріз мукшанської пiдсвити. Розріз осадових відкладів силурійських порід. Заповідана рішенням ОВК №278 від 04.09.1982 р.
1.2 Загальна площа геологічної пам'ятки природи местного значения "Розріз баговицької свити (мукшанської пiдсвити)" становить 3,1 га. Користувач сільська Рада с.Устя Кам'янець-Подільського р-ну.
1.3 Геологічна памятка природы местного значения "Розріз баговицької свити (мукшанської пiдсвити)" входить до складу природно-заповiдного фонду України, яка охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об'єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, геологічної пам'ятки природи местного значения "Розріз баговицької свити (мукшанської пiдсвити)", а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, Каменец-Подольский район, с. Устя, сільська Рада.
2. Цель создания и задачи геологічної пам'ятки природи местного значения "Розріз баговицької свити (мукшанської пiдсвити)".
2.1 Геологічна памятка природы местного значения "Розріз баговицької свити (мукшанської пiдсвити)" входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням геологічної пам'ятки природи местного значения "Розріз баговицької свити (мукшанської пiдсвити)" є збереження стратиграфічних профілів осадових порід. Ст. 27 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Геологічна памятка природы местного значения "Розріз баговицької свити (мукшанської пiдсвити)", може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.
3. Режим территории и охрана геологічної пам'ятки природи местного значения "Розріз баговицької свити (мукшанської пiдсвити)".
3.1 На території пам'ятки природи обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим Положением про пам'ятку природи.
3.2 Господарська , наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням пам'ятки природи, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачі земельних ділянок природних об'єктів, оголошених пам'ятками природи, беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму її охорони та збереження. Ст. 28 З.У. про ПЗФ України.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду пам'ятці природи та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки пам'ятці природи.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території пам'ятки природи.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності пам'ятки природи.
3.10 Порушення закону "Про охорону навколишнього середовища" тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної пам'ятці природи, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території пам'яток природи здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положение разработано на основе Закона Украины "Про природно-заповедный фонд Украины".

Погоджено:
Сільський голова В. Ткачукразвернуть