Логотип НПП

Главное меню

Природные памятки

Список объектов

Стоит увидеть

Памятка природы местного значения "Разрез гринчукской подсвиты рыхтивской свиты малиновецкой серии"

Цінність: Уникальная геологическая памятка

Географическое положение: вблизи с. Малынивцы, Каменец-Подольский район


| Все фото >>

Неостратотип гринчукской подсвиты. Выше с. Слободки-Рыхтовской Каменец-Подольского района, на правом берегу р. Жванчика под доломитовыми породами пригородокской свиты и исаковецкой подсвиты общей мощностью 7 м выходят слои гринчукской подсвиты. Она представлена темно-серыми, вверху синевато-серыми, внизу желтовато-серыми, комковатыми, глинистыми, тонкоплитчатыми известняками с прослоями мергеля. В них содержатся остатки гастропод, ругоз, брахиопод, колоний табулят и строматопороидей. Мощность толщи 1-3,5 м.

Обнажение имеет большое научное значение, является неостратотипом гринчукской подсвиты рыхтовской свиты малиновецкой серии лудловского яруса (верхний силур).

Геологические памятники Украины : Справочник-путеводитель / Коротенко Н. Е., Щирица А. С., Каневский А. Я. и др.- Киев : Наук. думка, 1985.


Положение про геологическую памятку природы местного значения "Разрез гринчукской подсвиты рыхтивской свиты малиновецкой серии"

1. Общие положения.

1.1 Геологiчна памятка природы местного значения "Розріз гринчуцької пiдсвити рихтiвської свити малиновецької серії". Лівий берег р. Днiстер. Північна околиця с.Малинiвцi. Розріз осадових відкладів силурійських порід. Заповідана рішенням ОВК №278 від 04.09.1982 р.
1.2 Загальна площа геологічної пам'ятки природи местного значения "Розріз гринчуцької пiдсвити рихтiвської свити малиновецької серії" становить 1,5 га. Користувач сільська Рада с.Гринчук Кам'янець-Подільського р-ну.
1.3 Геологічна памятка природы местного значения "Розріз гринчуцької пiдсвити рихтiвської свити малиновецької серії" входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об'єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, геологічної пам'ятки природи местного значения "Розріз гринчуцької пiдсвити рихтiвської свити малиновецької серії", а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, Каменец-Подольский район, с. Гринчук, сільська Рада.
2. Цель создания и задачи геологічної пам'ятки природи местного значения "Розріз гринчуцької пiдсвити рихтiвської свити малиновецької серії".
2.1 Геологічна памятка природы местного значения "Розріз гринчуцької пiдсвити рихтiвської свити малиновецької серії" входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням геологічної пам'ятки природи местного значения "Розріз гринчуцької пiдсвити рихтiвської свити малиновецької серії" є збереження стратиграфічних профілів осадових порід. Ст. 27 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Геологічна памятка природы местного значения "Розріз гринчуцької пiдсвити рихтiвської свити малиновецької серії" може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона геологічної пам'ятки природи местного значения "Розріз гринчуцької пiдсвити рихтiвської свити малиновецької серії".

3.1 На території пам'ятки природи обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим Положением про пам'ятку природи.
3.2 Господарська , наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням пам'ятки природи, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачi земельних ділянок природних об'єктів, оголошених пам'ятками природи, беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму її охорони та збереження. Ст. 28 З.У. про ПЗФ України.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду пам'ятці природи та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки пам'ятці природи.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території пам'ятки природи.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності пам'ятки природи.
3.10 Порушення закону "Про охорону навколишнього середовища" тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної пам'ятці природи, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території пам'яток природи здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положение разработано на основе Закона Украины "Про природно-заповедный фонд Украины".

Погоджено:
Сільський голова Сафронюк З.развернуть