Логотип НПП

Главное меню

Природные памятки

Список объектов

Стоит увидеть

Памятка природы местного значения "Разрез цвикловской свиты малиновецкой серии"

Цінність: Неостратотип канеловской свиты силура

Географическое положение: вблизи с. Слобидка Малынивецкая, Каменец-Подольский район


| Все фото >>

Положение про геологічну пам'ятку природи местного значения "Разрез цвикловской свиты малиновецкой серии"
(сокiльська i бершанiвська пiдсвита)

1. Общие положения

1.1 Геологічна памятка природы местного значения "Розріз цвиклiвської свити малиновецької серії (сокiльська i бершанiвська пiдсвита)". Східна околиці с.Сл. Малиновецька, лівий схил яру. Повна характеристика цвиклiвської свити. Розріз кремнiйових відкладів синоманського ярусу, крейдової системи. Вверху спостерігається переслоювання товщі неогенового вапняку з кремнієм. Заповідана рішенням ОВК №278 від 04.09.1982 р.
1.2 Загальна площа геологічної пам'ятки природи местного значения "Розріз цвиклiвської свити малиновецької серії (сокiльська i бершанiвська пiдсвита)" становить 2,1 га. Користувач сільська Рада с.Гринчук Кам'янець-Подільського р-ну.
1.3 Геологічна памятка природы местного значения "Розріз цвиклiвської свити малиновецької серії (сокiльська i бершанiвська пiдсвита)" входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об'єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, геологічної пам'ятки природи местного значения "Розріз цвиклiвської свити малиновецької серії (сокiльська i бершанiвська пiдсвита)", а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, Каменец-Подольский район, с. Гринчук, сільська Рада.
2. Цель создания и задачи геологічної пам'ятки природи местного значения "Розріз цвиклiвської свити малиновецької серії (сокiльська i бершанiвська пiдсвита)".
2.1 Геологічна памятка природы местного значения "Розріз цвиклiвської свити малиновецької серії (сокiльська i бершанiвська пiдсвита)" входить до складу природозаповідного фонду України.
2.2 Головним завданням геологічної пам'ятки природи местного значения "Розріз цвиклiвської свити малиновецької серії (сокiльська i бершанiвська пiдсвита)" є збереження стратиграфічних профілів осадових порід. Ст. 27 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Геологічна памятка природы местного значения "Розріз цвиклiвської свити малиновецької серії (сокiльська i бершанiвська пiдсвита)", може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.
3. Режим территории и охрана геологічної пам'ятки природи местного значения "Розріз цвиклiвської свити малиновецької серії (сокiльська i бершанiвська пiдсвита)".
3.1 На території пам'ятки природи обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим Положением про пам'ятку природи.
3.2 Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням пам'ятки природи, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачi земельних ділянок природних об'єктів, оголошених пам'ятками природи, беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму її охорони та збереження. Ст. 28 З.У. про ПЗФ України.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду пам'ятці природи та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки пам'ятці природи.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території пам'ятки природи.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності пам'ятки природи.
3.10 Порушення закону "Про охорону навколишнього середовища" тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної пам'ятці природи, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території пам'яток природи здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положение разработано на основе Закона Украины "Про природно-заповедный фонд Украины".

Погоджено:
Сільський голова Сафронюк З.развернуть