Логотип НПП

Главное меню

Природные памятки

Список объектов

Стоит увидеть

Заказник местного значения "Буковый лес"

Ценность: Бук, Орхидные виды

Географическое положение: с. Вышнивчик, с. Хропотова, Чемеровецкий район


| Все фото >>

Положение про государственный ботанический заказник местного значения "Буковый лес"

1. Общие положения.

1.1 ботанический заказник местного значения "Буковий ліс". Лісове урочище "Середня дубина" біля села Слобідка Смотрицька Чемеровецького р-ну. Ділянка буку європейського, а також рідкісних видів рослин занесених до Червоної Книги України: Любка двулистная, зозулинi сльози сердцелистi, Дремлик лесной та інші. Заповіданий рішенням ОВК №171 від 16.10.1991 р.
1.2 Загальна площа ботанічного заказника местного значения "Буковий ліс" становить 5,3 га. Користувач сільська рада с. Сл. Смотрицька Чемеровецького р-ну.
1.3 ботанический заказник местного значения "Буковий ліс" входить до складу природно-заповiдного фонду України який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об'єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ботанічного заказника местного значения "Буковий ліс", а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, Чемеровецкий район, с. Слобідка Смотрицька, сільська рада.
2. Цель создания и задачи державного ботанічного заказника местного значения "Буковий ліс".
2.1 ботанический заказник местного значения "Буковий ліс" входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням ботанічного заказника местного значения "Буковий ліс" є збереження та охорона східного природного місцезростання буку європейського, а також рідкісних видів рослин занесених до Червоної Книги України. Ст. 25 З.У. про ПЗФ України.
2.3 ботанический заказник местного значения "Буковий ліс", може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.
3. Режим территории и охрана ботанічного заказника местного значения "Буковий ліс".
3.1 На території заказника обмежується або забороняється будь яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим Положением про заказник.
3.2 Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачі земельних ділянок природних об'єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму її охорони та збереження. СТ. 26 Закону України "Про природно-заповiдний фонд Украины".
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об'єкту та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки заповідному об'єкту.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території заказника.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності заказника.
3.10 Порушення законодавства України "Про природно-заповідний фонд Украины" та закону "Про охорону навколишнього середовища" тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної заказникам, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території заказників здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положение разработано на основе Закона Украины "Про природно-заповедный фонд Украины".

Погоджено:
Голова сільської радиразвернуть